Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Aktualności

Studenckie Koło Naukowe Gerontokardiologii – pół roku działalności. Informacja p. dr Wiktorii Niegowskiej – Przewodniczącej Koła.

logo SKNGW pracach Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Gerontokardiologii biorą udział studenci Wydziału Lekarskiego WUM, którzy interesują się geriatrią, chorobami wewnętrznymi oraz kardiologią, a naszym celem jest poszerzanie wiedzy z tych dziedzin. Staramy się również rozwijać swoje umiejętności związane z pisaniem prac naukowych, a także umiejętności praktyczne, poprzez uczestniczenie w dyżurach doświadczonych lekarzy pracujących w Oddziale.

W czasie studiów mamy ograniczony czas kontaktu z pacjentem. Nie zawsze jest czas na rozwianie wszystkich wątpliwości, nie każdy może zbadać każdego pacjenta, a w większości przypadków zajęcia z danej dziedziny i jednocześnie czas przebywania w Oddziale trwa tydzień. Dlatego też osoby zainteresowane chorobami wewnętrznymi, geriatrią i kardiologią, chcące pogłębiać swoją wiedzę, mogą zaangażować się w działalność Studenckiego Koła Naukowego.

W ostatnich miesiącach spotkania były poświęcone zarówno zagadnieniom związanym z aktywnością naukową, jak i codzienną praktyką kliniczną. Rozmawialiśmy o niewydolności serca, niedokrwistości, chorobach przewodu pokarmowego oraz zakażeniach układu moczowego - podstawowych problemach, z którymi mierzy się każdy lekarz w swojej pracy. Zdobycie umiejętności związanych z diagnostyką oraz leczeniem tych chorób jest kluczowe dla przyszłego młodego lekarza.

Ważnym aspektem działania Koła jest aktywność naukowa. Aktualnie nasi członkowie biorą udział w dwóch badaniach prowadzonych w Klinice i angażują się w powstające na ich podstawie publikacje naukowe. W listopadzie ubiegłego roku delegatki z naszego SKN przedstawiały wstępne wyniki badań na konferencji „Kardiologia prewencyjna”. Obecnie kilka członkiń jest zaangażowanych w organizację drugiej największej konferencji studenckiej w Europie – Warsaw International Medical Congress. W jej trakcie planowane są wystąpienia na sesjach związanych z chorobami wewnętrznymi.

Z kolei w trakcie spotkań poświęconych aspektom klinicznym, wspólnie z p. dr Adą Sawicką, omawialiśmy przypadki pacjentów. Analizowaliśmy ścieżkę diagnostyczną, potencjalne diagnozy brane pod uwagę w czasie diagnostyki różnicowej, zastanawialiśmy się nad badaniami koniecznymi do postawienia diagnozy, dyskutowaliśmy o opcjach terapeutycznych. Szczególnie istotny jest fakt, że, w przeciwieństwie do kazuistyki znanej z podręczników, omawiane przypadki dotyczą realnych pacjentów, które każdy z nas może spotkać w przyszłej praktyce lekarskiej. W trakcie spotkań odbywały się również warsztaty z pisania epikryzy – umiejętności, którą powinien posiadać każdy klinicysta, a z którą nie mamy styczności podczas trwania studiów. Każdy uczestnik spotkania, na podstawie historii choroby pacjenta oraz badań wykonanych w trakcie hospitalizacji, przygotowywał epikryzę. Następnie wspólnie omawialiśmy przygotowane prace i dyskutowaliśmy, w jaki sposób mogłyby być one bardziej klarowne i czytelne.

Koło oferuje możliwość brania udziału w dyżurach. Dzięki małym grupom, studenci mogą doskonalić umiejętności zbierania wywiadu oraz przeprowadzania badania przedmiotowego, a lekarze z Kliniki bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i przekazują cenne wskazówki.

Ostatnie miesiące obfitowały w różne aktywności w SKN Gerontokardiologii. Liczba zaangażowanych członków potroiła swoją liczbę, a my zdobyliśmy nowe umiejętności, pogłębiliśmy swoją wiedzę i nawiązaliśmy między sobą nowe znajomości i przyjaźnie. Podsumowując ostatnie półrocze działalności Koła, widząc, jak prężnie się ono rozwija, z ciekawością i optymizmem czekam na to, co przyniosą kolejne miesiące.

Konkurs „Inwestycja z perspektywą”

W związku z konkursem „Inwestycja z perspektywą” 2023 na stronie Serwisu Samorządowego PAP (https://samorzad.pap.pl/) opublikowano i zakwalifikowano do konkursu opisy inwestycji samorządowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, którego nasz Szpital jest partnerem.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił się do realizatorów ww. projektu o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród pracowników oraz o zagłosowanie na ten projekt. W wykazie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE na poziomie całego kraju projekt „Zakup niezbędnego sprzętu i adaptacja pomieszczeń …” figuruje pod ogólną nazwą: MAZOWIECKIE: Na pomoc medykom w walce z COVID-19.

Link do głosowania jest następujący:

https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/mazowieckie-na-pomoc-medykom-w

Głosowanie internetowe na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE będzie trwało do piątku 10 lutego br. do godz. 16.00.

Laureatów konkursu ogłosi Polska Agencja Prasowa w poniedziałek, 27 lutego, podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie (ul. Bracka 6/8).

Rozwijamy leczenie bariatryczne w ramach pilotażowego programu KOS-BAR

Szpital nasz z powodzeniem realizuje pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią, kwalifikującymi się do leczenia chirurgicznego (bariatrycznego). Jesteśmy jednym z 3 szpitali realizujących ten program w Warszawie.

Rosnąca świadomość zdrowotna w społeczeństwie powoduje, że otyłość jest obecnie postrzegana tak, jak każda inna choroba podlegająca leczeniu. Leczenie ambulatoryjne otyłości olbrzymiej, nie zawsze jest skuteczne, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na leczenie bariatryczne (operacyjne). Przynosi ono trwałe i widoczne efekty w krótkim czasie, a pacjenci szybko wracają do normalnego funkcjonowania.

Leczenie bariatryczne w naszym Szpitalu cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów, nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Statystyki realizacji programu KOS-BAR wskazują, że od dn. 2 stycznia 2022 r. do dn. 31 stycznia br. do programu zakwalifikowało się 380 osób, a na pierwszą wizytę konsultacyjną w I kwartale br. zapisanych jest 106 osób. Operacje bariatryczne wykonano u 108 pacjentów, do końca lutego br. zoperowane będą kolejne 42 osoby, a następnych 44 pacjentów oczekuje na wyznaczenie terminu operacji. Pacjenci cenią sobie zarówno jakość opieki medycznej, jak i skoordynowanie jej wszystkich etapów.

Zwiększająca się liczba zgłoszeń do programu KOS-BAR stworzyła potrzebę poszerzenia bazy leczniczej skierowanej do pacjentów z otyłością olbrzymią. Dlatego zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia o udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów prac remontowo-modernizacyjnych nie użytkowanej dotąd powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na leczenie bariatryczne, a także kosztów zakupu aparatury i sprzętu medycznego, służących temu zadaniu. I takie środki otrzymaliśmy.

Prace inwestycyjne objęły 121 m² powierzchni, co pozwoliło na utworzenie:

 • 2 sal chorych o wysokim standardzie (z łazienkami) dla osób nie wymagających podwyższonej lub intensywnej opieki,
 • izolatki z dozorem kamer,
 • pokoju pielęgniarek z monitoringiem wizyjnym izolatki,
 • toalety dla personelu.

Wykonano:

 • prace budowlane (wyburzenia, nowe ściany, prace wykończeniowe, stolarka drzwiowa),
 • instalacyjne i teletechniczne (oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne, gniazda elektryczne, uziemienia itp.),
 • sanitarne (wodno-kanalizacyjne, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne).

W efekcie realizacji omawianych prac poprawiliśmy standard leczenia bariatrycznego w naszym Szpitalu. Posiadamy obecnie dodatkową bazę leczniczą dla pacjentów objętych programem pilotażowym, a także izolatkę umożliwiającą odosobnienie pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

ZABURZENIA ODDYCHANIAPODCZAS SNU – zapraszamy na badanie polisomnograficzne

Sen
Badanie to wykonuje się w celu oceny snu pacjenta i sprawdzenia czy cierpi na zaburzenia oddychania podczas snu. Polisomnografia polega na nieprzerwanym zapisie różnych parametrów w czasie snu.

Rejestracji poddane są parametry fizjologiczne takie jak: saturacja, tętno, EKG, EEG (elektroencefalografia) i EOG (elektrookulogram), a także EMG (elektromiogram), ruchy oddechowe klatki piersiowej oraz przepony, przepływ powietrza w górnych drogach oddechowych oraz aktywność ruchowa podczas snu. Aby wynik był wiarygodny, niezbędna jest rejestracja co najmniej 6-8 godzin snu. Informacja na temat przygotowana do badania dostępna przy rejestracji na badanie.

UWAGA! Skierowanie na polisomnografię należy dostarczyć do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii (wejście C, 4 piętro). Warunkiem wykonania badania jest posiadanie skierowania do ww. Oddziału tut. Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 58-41-118.

Zapraszamy do Poradni Schorzeń Plamki Żółtej

Zapraszamy do Poradni Schorzeń Plamki Żółtej Oddziału Klinicznego Okulistyki naszego Szpitala.

Proponujemy krótkie terminy oczekiwania na pierwszą wizytę w Poradni Okulistycznej oraz specjalistyczną opiekę w zakresie m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz innych schorzeń plamki żółtej.

Zapisy ze skierowaniem telefoniczne - (22) 58-41-185 lub osobiste w Sekretariacie Kliniki (5 piętro).

Podziękowanie – Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Pragnę złożyć Pani Profesor wielkie Podziękowanie za wspaniały Zespół leczenia udarów, neurologii i epileptologii w Klinice im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Dziękuję za Lekarzy i ludzkie podejście do chorego i jego wymagań, zaczynając od Lekarza przyjmującego mnie na Oddział Neurologii w dn. 9.11.22 r. , jego podejście do chorego, będącego w ciężkim stanie zdrowotnym i psychicznym, wnikliwą analizę wyników badania TK, konsultacje z rodziną chorego. Dziękuję także innym Lekarzom z Oddziału i poza Oddziałem. Jestem niezmiernie wdzięczna całemu Zespołowi Pielęgniarskiemu za troskliwą opiekę, pełną dogadzania choremu, za te kroplówki podtrzymujące moje zdrowie, zwłaszcza głowę.

Składam serdeczne podziękowanie i uznanie Zespołowi Pomocy Pacjentom, Salowym, pełnym poświęcenia, za ich ciężką i uciążliwą pracę przy pacjencie. Brak mi słów by podziękować za ich łagodny uśmiech przy wykonywanej pracy i innych czynnościach, ponieważ byłam pacjentem leżącym 2 tygodnie. Dziękuję za codzienne kąpanie wieczorem i dokładne mycie rano, pomaganie przy posiłkach, jedzonych prawie pół leżąco.

Jestem wdzięczna, że leczona byłam na Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii – Oddziale Leczenie Udarów, pod opieką Prof. dr hab. n. med. Urszuli Fiszer.

Ponieważ nie mam jeszcze zakończonego leczenia, polecam się opiece Pani Profesor i innym Lekarzom Oddziału Klinicznego Neurologii i Epileptologii, Oddział Leczenia Udarów.

                                                                                                             

Warszawa, 10.12.2022r.                                                                                     Genowefa Dyląg

Szlachetna Paczka – akcja studentów Wydziału Polonistyki UW i naszego Szpitala

Szlachetna Paczka.2

Szlachetna Paczka, to jak wiemy, ważna inicjatywa łącząca ludzi, którzy dzieląc się z innymi wspierają najbardziej potrzebujących, znajdującym się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej. Apogeum tych działań przypada na grudzień – czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kiedy to tradycyjnie przekazujemy sobie życzenia i prezenty.

Podstawą akcji Szlachetnej Paczki są darczyńcy i wolontariusze, którzy dary zbierają, przygotowują i dostarczają do wytypowanych osób i rodzin. Co cieszy, są to w dużej mierze ludzie młodzi. Wolontariuszami Szlachetnej Paczki byli m.in. studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zgromadzili znaczną ilość różnego rodzaju artykułów, wypełniając nimi aż 9 kartonów. Były to m.in. środki czystości i kosmetyki, artykuły spożywcze różnego rodzaju o długim terminie ważności, ubrania (bluzy, kurki, buty), a nawet pościel i kołdry.

Nasz Szpital może poszczycić się skromnym udziałem w tej akcji, oferując pomoc w transporcie. Studenci szczególnie dziękują p. Annie Zdun – Kierownik ds. Pielęgniarek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Drodzy STUDENCI – gratulujemy i dziękujemy.  Największą dla Was nagrodą jest wdzięczność obdarowanych.

PODZIĘKOWANIE

Wyrazy wdzięczności oraz szacunku dla profesjonalizmu i empatii dla całego Personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, ze szczególną estymą dla Prof. dr hab. n. med. Piotra Jankowskiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana dr. Michała Wąsowskiego oraz Pani dr Agaty Bogołowskiej-Stieblich za serce włożone w cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, za wspaniałą opiekę, jaką roztoczyliście Państwo nad Mirosławem Bacisz, za ogromną cierpliwość, pomimo wielu tygodni hospitalizacji.

Serdeczne podziękowania składają żona i córki Mirosława Bacisz

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin