Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Pracownia Żywienia Pozajelitowego

Żywienie kliniczne - Pracownia Żywienie Pozajelitowego

Żywienie kliniczne oznacza każdą metodę sztucznego żywienia pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego. Obejmuje ono: żywienie dojelitowe poprzez mieszanki odżywcze podawane do jelita lub do żołądka oraz pozajelitowe, dożylne -  podawane bezpośrednio do żyły (w przypadku braku funkcjonowania jelit).

W Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne i operacyjne chorych z zespołem krótkiego jelita, z zespołem wielopoziomowej niedrożności podlegającej leczeniu operacyjnemu, z innymi powikłaniami pooperacyjnymi, z zaburzeniami wchłaniania, z zespołem krańcowego wyniszczenia oraz zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej.

Mieszaniny służące żywieniu dożylnemu pacjentów przygotowywane są w Pracowni Żywienia Pozajelitowego zlokalizowanej na terenie Szpitala. Jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówka w Polsce i Europie, posiadająca już wieloletnią historię. W 1983 roku Profesor Marek Pertkiewicz i Dr Krystyna Majewska jako pierwsi w Polsce rozpoczęli realizację programu żywienia pozajelitowego w warunkach domowych. Była to wówczas jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w Europie i na świecie. Dalszy rozwój żywienia klinicznego w naszym Szpitalu to powołanie w 2005 roku Samodzielnej Pracowni Żywienia Klinicznego. Jej kierownikiem został Prof. Marek Pertkiewicz. Pracownia przejęła pacjentów żywionych wcześniej w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia. Później, w 2006 roku, Pracownia została przekształcona w Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego. Przez długie lata działalności uzyskała status najważniejszego ośrodka leczenia żywieniowego w Polsce. Po śmierci Prof. Marka Pertkiewicza kierownictwo nad Oddziałem Klinicznym przejął Prof. Jacek Sobocki. Następuje dalszy rozwój Oddziału, również dzięki zaangażowaniu Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta, dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zwiększa się liczba personelu Pracowni, wzrasta liczba pacjentów objętych żywieniem klinicznym, pojawiają się nowe techniki leczenia operacyjnego, zabiegi małoinwazyjne, wprowadzane są nowe technologie, rozwijana jest szeroka współpraca z innymi ośrodkami tego rodzaju w Polsce i na świecie.

Obecnie Pracownia Żywienia Pozajelitowego spełnia najwyższe standardy przygotowywania mieszanin żywieniowych podawanych dożylnie. Docelowo jest ona przygotowana na zamontowanie 5 skomputeryzowanych mieszalni robotycznych, które pozwolą na przygotowanie ponad 100 tys. mieszanin żywieniowych ratujących życie pacjentów rocznie. Korzystają z nich zarówno pacjenci naszych oddziałów szpitalnych, jak i pacjenci żywieni w warunkach domowych. Pacjenci otrzymują specjalistyczną mieszaninę żywieniową w oparciu o ustalony indywidualny program żywieniowy. Ze sztucznego żywienia w warunkach domowych pod naszą opieką korzystają pacjenci z terenu całego kraju.

Standard realizowanego w SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP żywienia klinicznego został uhonorowany w 2021 r. certyfikatem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie” (najlepszy wynik w Polsce). Wyróżnienie to przyznawane jest przez zespół ekspertów łączący trzy Towarzystwa Żywienia Klinicznego: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci. Podstawą jego uzyskania jest pomyślny wynik weryfikacji szpitali prowadzących żywienie kliniczne. Posiadanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego, zapewnienie pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki i jest wzorem wśród praktyk leczenia żywieniowego.

Artykuł: Otrzymaliśmy Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

Zespół Pracowni Żywienia PozajelitowegoCertyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin