Strona Facebook
Strona Linkedin

Poradnia Leczenia Bólu

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefon do gabinetu:(22) 58-41-206
Informacje oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godz: 7:30 - 15:05

Dokumenty wymagane w dniu pierwszej wizyty

 • Dowód osobisty
 • Dowód ubezpieczenia (w przypadku braku potwierdzenia przez system "EWUŚ" - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców)
 • Karty informacyjne z pobytów w szpitalach
 • Spis leków przyjmowanych z powodu bólu (obecnie i w przeszłości)
 • Spis leków przyjmowanych z powodu innych chorób
 • Zdjęcia rtg oraz opisy do nich

WAŻNE DOKUMENTY PROSZĘ ODBIĆ NA XERO!!! (np. opisy zdjęć rtg, NMR, CT; ostatnie karty informacyjne ze szpitala).


ZALECENIA DLA PACJENTÓW
ZAPISANYCH NA WIZYTĘ OSOBISTĄ W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CMKP
 • Do Poradni zgłoś się w maseczce zakrywającej usta i nos na 15 minut przed wyznaczoną godziną konsultacji.
 • Po wejściu do Przychodni Specjalistycznej zdezynfekuj ręce.
 • Wyznaczona godzina wizyty jest godziną orientacyjną dla pacjenta - czas wizyty może ulec przesunięciu w godzinach pracy lekarza.

Plan pracy lekarzy w Poradni Leczenia Bólu
PONIEDZIAŁEK 14:00 - 19:00
WTOREK 8:00 - 10:00
ŚRODA 10:00 - 15:00
CZWARTEK -
PIĄTEK 10:00-15:00

PONIEDZIAŁEK -
WTOREK 8:00 - 10:00
ŚRODA 9:00 - 15:00
CZWARTEK -
PIĄTEK -

PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:00
WTOREK -
ŚRODA -
CZWARTEK 8:00 - 15:00
PIĄTEK 8:00 - 15:00

PONIEDZIAŁEK 9:00-11:00
WTOREK 8:00-14:00
ŚRODA 8:00-9:00
CZWARTEK 9:00-14:00
PIĄTEK 9:00-11:00

PONIEDZIAŁEK -
WTOREK 8:00 - 16:00
ŚRODA -
CZWARTEK 14:30-18:30
PIĄTEK 8:00-16:00
 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Linkedin