Strona Facebook
Strona Linkedin

Zaprzestanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Z dniem 31 marca 2023r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zaprzestaje udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Od dnia 01 kwietnia 2023r. opiekę nad pacjentami Poradni POZ SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP przejmuje:
 
Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99 w Warszawie (na Powiślu)
działająca w strukturze
Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o.

Badania zlecone przez lakarzy POZ tutejszego Szpitala bądą honorowane do końca KWIETNIA 2023r.

Od dnia 01 MAJA 2023r. należy zgłosić się do swojego lekarza POZ celem uzyskania nowego skierowania.

Oznacza to, że obecni pacjenci Poradni POZ SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, bez potrzeby składania ponownej deklaracji przystąpienia, od dnia 01 kwietnia 2023r. będą mogli korzystać ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w ww. Przychodni Przyszpitalnej Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o. Przeniesienie deklaracji przystąpienia nie wiąże się w tym przypadku z dodatkową opłatą ze strony pacjenta.

Przypominam również, że mają Państwo możliwość dokonaniu zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst przepisu poniżej).  

Pacjent w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany wyboru zarówno lekarza rodzinnego (POZ) jaki i pielęgniarki czy położnej POZ. Mogą oni być wybierane w ramach jednego świadczeniodawcy lub u różnych świadczeniodawców, tworzących zespół POZ. 

Lekarza rodzinny (POZ), pielęgniarkę lub położną można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę należy wnieść opłatę.

Kolejna zmiana lekarza jest nieodpłatna, jeśli będzie ona związana:

 • ze zmianą miejsca zamieszkania pacjenta
 • zamknięciem bądź likwidacją przychodni, w której do tej pory pacjent się leczył;
 • przejściem na emeryturę lekarza POZ, u którego dotychczas pacjent się leczył;
 • ukończeniem przez pacjenta lub dziecko pacjenta 18 lat.

Serdecznie dziękuję za zaufanie jakim obdarzyli Państwo Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP wybierając właśnie ten Szpitala jako podmiot udzielający Państwu świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Decyzja o zaprzestaniu udzielania świadczeń POZ nie należała do najłatwiejszych ale pomimo podejmowanych wielu działań zapobiegawczych była nieuchronna.

Ufam, że Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99 w Warszawie spełni Państwa oczekiwania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

Załącznik - dokument PDF

Załącznik - badania
 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Linkedin