Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

W naszym Szpitalu uruchomiono Pododdział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

W Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii naszego Szpitala utworzono Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – OINK, którym kierował będzie prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski. Od czerwca w szpitalu trwały intensywne prace remontowo-modernizacyjne, polegające na dostosowaniu rozwiązań infrastrukturalnych do potrzeb oddziału. Zorganizowanych zostało 13 stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego z wyodrębnionym personelem
i stałym monitoringiem. To dla placówki przełomowy moment i ogromny sukces
w rozwoju usług medycznych świadczonych w Szpitalu, który reaguje na dynamicznie zmieniające się potrzeby pacjentów i dąży w ten sposób do osiągnięcia najwyższych standardów opieki.
W ramach dalszego rozwoju Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii planowane jest zwiększenie bazy łóżkowej, która docelowo wyniesie 55 łóżek. Modernizacja i doposażenie oddziału, zlokalizowanego na dwóch kondygnacjach budynku, umożliwią skuteczne zarządzanie jego infrastrukturą, a przede wszystkim  poprawią dostępność i jakość diagnozowania i leczenia pacjentów.

Wyodrębnienie w strukturze Szpitala Pododdziału Kardiologii z OINK podyktowane jest przede wszystkim potrzebami zdrowotnymi lokalnej społeczności, których struktura jest determinowana głównie zaawansowanym procesem starzenia się społeczeństwa, obserwowanym również
w Warszawie, szczególnie zaś w dzielnicy Powiśle. Pacjenci w wieku podeszłym cierpią przede wszystkim z powodu chorób układu krążenia, których leczenie jest szczególnie trudne i wymagające z powodu częstego występowania innych schorzeń i problemów zdrowotnych w tej grupie chorych. Zarówno obecnie, jak i w długofalowej perspektywie będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje system ochrony zdrowia. To również jedno z kluczowych wyzwań terapeutycznych.

Stworzenie oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego pozwoli na nowoczesne i odpowiadające współczesnym standardom leczenie pacjentów z wielochorobowością, ze schorzeniami internistycznymi, w tym przede wszystkim kardiologicznymi.  Intensywny nadzór kardiologiczny daje możliwość leczenia najbardziej zagrożonych pacjentów, niejednokrotnie
w ponadstandardowych sytuacjach i wielodyscyplinarnych uwarunkowaniach klinicznych. To odpowiedź lecznictwa stacjonarnego na potrzeby i oczekiwania pacjentów – nie tylko tego w wieku podeszłym. Choroby układu krążenia stanowią bowiem w Polsce główną przyczynę zgonów przedwczesnych. Wyzwaniem polskiej kardiologii jest zatem dostosowanie opieki medycznej do wyzwań kryzysu demograficznego, ale również do  zwiększającej się zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego wśród osób w wieku produkcyjnym. Zapewnienie profesjonalnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej umożliwia natychmiastową reakcję w stanie zagrożenia życia i ma fundamentalne znaczenie w ratowaniu zdrowia i życia pacjentów – mówi prof. Piotr Jankowski.  

Stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego będą wyposażone w wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną. Poprzez wykonywanie pełnego zakresu procedur z zakresu intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz internistycznego, a także utrzymywanie wysokiego standardu opieki pielęgniarskiej chorzy w stanie zagrożenia życia będą mieć zapewnione stały, całodobowy monitoring, szybką diagnostykę oraz optymalne leczenie.

Pododdział Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Wyznaczamy kierunki rozwoju polskiej medycyny – robotyczna organooszczędzająca resekcja guza nerki wykorzystująca innowacyjny system operacyjny da Vinci

W dniu dzisiejszym w Oddziale Klinicznym Urologii naszego Szpitala, zespół pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha wykonał niezwykle skomplikowaną operację usunięcia guza nerki z zaoszczędzeniem narządu (NSS – nephron-sparing surgery) w asyście robota da Vinci. Zabieg trwał 1,5 godziny i został przeprowadzony u 54-letniego pacjenta ze zdiagnozowanym guzem nerki o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Dla operatora to ogromne wyzwanie.

W Polsce każdego roku diagnozuje się ok. 5 tys. nowych przypadków raka nerki. Przez wiele lat standardem ich leczenia była radykalna nefrektomia, czyli całkowite usunięcie nerki. Obecnie rozwój technologii robotycznej daje możliwość przeprowadzenia operacji o dużo większej precyzji i minimalnej inwazyjności – tzw. operacji nerkooszczędzających (NSS). Dzięki zastosowaniu robota możliwe jest bowiem dokładne usunięcie guza, przy minimalnym ryzyku uszkodzenia zdrowej tkanki nerki. Wyniki badań naukowych wskazują na wysoką skuteczność tej metody i bardzo niski odsetek nawrotów choroby.

Podczas zabiegu bardzo istotną rolę odgrywa przestrzeganie zasad dotyczących czasu niedokrwienia nerki, które gdy trwa zbyt długo może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządu. Operacja w asyście robota, w przeciwieństwie to standardowych metod nie stawia technicznych granic. Dzięki temu dzisiejszy zabieg przebiegł w całkowitym utrzymaniu przepływu krwi przez nerkę – to pionierska technika, niezwykła precyzja i ogromne dokonanie naszego zespołu.  

Kluczowa jest również redukcja powikłań w postaci zaburzeń funkcjonowania nerek i powikłań sercowo-naczyniowych. Pacjent po robotycznej resekcji guza zyskuje ogromną szansę na szybki powrót do normalnego funkcjonowania i pełnienia dotychczasowych ról.

Składamy ogromne gratulacje Zespołowi Operacyjnemu! Jesteśmy dumni, że dysponując kadrą najwyższej klasy specjalistów i najnowocześniejszą technologią kreujemy kształt polskiej chirurgii robotowej.

Operacja była transmitowana w czasie rzeczywistym podczas sesji Live Surgery 53. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego – to dla nas ogromny zaszczyt dzielenia się wiedzą i wybitnymi umiejętnościami profesjonalistów naszego Szpitala.

robotyczna organooszczędzająca resekcja guza nerki

Da Vinci w Szpitalu Orłowskiego – mamy to!

W dniu dzisiejszym, w naszym Szpitalu odbyła się inauguracja wykonywania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego robota medycznego da Vinci. Z dumą dołączamy do grona ośrodków wykonujących skomplikowane zabiegi operacyjne, dorównując w ten sposób standardem światowym klinikom, świadczącym usługi ze wspomaganiem robotowym.
Jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i nieocenionym kompetencjom zespołu specjalistów Kliniki Urologii naszego Szpitala – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha.
To dla Szpitala wyjątkowy dzień – wchodzimy w najwyższą jakość i technologię, czyniąc ją dostępną dla Pacjentów. To prawdziwy przełom w jakości świadczonej im opieki medycznej. To również przełom w jakości pracy lekarzy operatorów, bowiem zastosowanie robota medycznego umożliwia pokonywanie granic stawianych przez standardowe zabiegi, zapewnia najwyższą jakość obrazu pola operacyjnego i poprawia komfort pracy.
Będąc szpitalem klinicznym, kształcąc lekarzy specjalistów, wyznaczamy kierunki rozwoju i standardy leczenia i opieki nad pacjentem. Dołączając do nielicznych warszawskich ośrodków wykonujących urologiczne zabiegi robotowe, kreujemy trendy w rozwoju robotyki medycznej w Polsce. Zamierzamy nieustannie poszerzać zakres realizowanych świadczeń, m.in. o wykonywanie  zabiegów z wykorzystaniem robota w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Zachęcamy do śledzenia relacji z życia naszego Szpitala!

Więcej informacji na temat wykonywanych zabiegów w sekretariacie Oddziału Klinicznego Urologii pod numerem telefonu: 22 62-17-178. Zapraszamy do kontaktu!

Robot Da Vinci

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Grafika promująca program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Nawet 15 000 interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Platforma online

Realizacja zadań będzie odbywać się za pośrednictwem platformy online. Narzędzie cyfrowe umożliwi dotarcie do większej liczby osób w sytuacji kryzysowej. Zapewni też poczucie bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne przy eliminacji obaw przed ostracyzmem medyków szukających pomocy.

Forma zdalna zlikwiduje również bariery architektoniczne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego.

Wyrówna również szanse uzyskania pomocy osobom z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

W celu pełnej realizacji założeń programu oraz usystematyzowania działań platforma zostanie podzielona na dwa moduły:

 • bezpośredniego wsparcia psychologicznego,
 • moduł edukacyjny.

Realizacja zadań bezpośredniej interwencji kryzysowej

Nadrzędnym celem programu jest doraźna, niezwłoczna pomoc medykom w kryzysie psychicznym i emocjonalnym wywołanym nagłą, trudną sytuacją, będącym efektem przedłużającego się stresu lub wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, a także natężenia negatywnych emocji związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fundację Nie Widać Po Mnie ponad 50% przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. W niektórych grupach wielu myśli o zmianie profesji. Jednocześnie medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej.

Celem programu jest dotarcie głównie do tej grupy.

W ramach inicjatywy kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy online, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów.

Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów. Tymczasem ten strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których medycy nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Jeśli w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 minut. Odbędą się one niezwłocznie — w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad. 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu.

Spotkania zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy, której zaplecze techniczne pozwoli na uniknięcie przeciążenia charakterystycznego dla popularnych komunikatorów.

Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Program przewiduje realizację 15 000 bezpośrednich interwencji kryzysowych.

Psychoedukacja przedstawicieli zawodów medycznych

Poza szybką, bezpośrednią pomocą psychologiczną środki finansowe przeznaczone zostaną na działania długofalowe zakładające psychoedukację medyków i studentów kierunków medycznych w zakresie:

 • zdrowia psychicznego,
 • stanów emocjonalnych związanych z charakterem wykonywanej pracy,
 • objawów najczęstszych zaburzeń psychicznych,
 • technik relaksacyjnych.

Większa wiedza i samoświadomość to przede wszystkim szansa na baczniejsze obserwowanie swoich stanów emocjonalnych, ich dogłębna analiza i możliwość wcześniejszego rozpoznania alarmujących symptomów. Tymczasem szybka pomoc i właściwa diagnoza minimalizują ryzyko pogłębiania się zaburzenia, ułatwiają i skracają proces leczenia.

Jest to też szansa na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości lub minimalizowanie ich skutków. W dłuższej perspektywie czasu doprowadzi to do wzmocnienia kadry medycznej.

W ramach programu powstaną:

 • poradniki,
 • webinary prowadzone przez psychologów i psychologów klinicznych,
 • materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych.

Materiały edukacyjne będą miały formę cyfrową i dopasowane zostaną do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne będą na platformie online w module edukacyjnym.

Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i problemów przedstawicieli kadry medycznej i studentów. Utworzone zostanie bowiem forum dyskusyjne, a możliwość tworzenia grup tematycznych usprawni komunikację.

Kto może skorzystać z programu?

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej. Do platformy będą mieli więc dostęp między innymi:

 • lekarze / lekarki
 • pielęgniarki / pielęgniarze
 • położne
 • ratownicy i ratowniczki medyczne
 • fizjoterapeuci / fizjoterapeutki
 • diagności laboratoryjni
 • farmaceuci / farmaceutki

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Dodatkowe informacje o programie

Głównym realizatorem zadań programu jest Falck Medycyna. Jest to największe, wiodące prywatne przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania usług medycznych, wyspecjalizowane w zakresie specjalistycznego transportu medycznego. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyć będzie Fundacja Nie Widać Po Mnie, której misja skupia się na szeroko pojętej psychoedukacji społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada 2023, natomiast dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.

 

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin