Strona Facebook
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Zasady udziału ojca dziecka w procedurze porodu rodzinnego oraz procedurze kangurowania

ZARZĄDZENIE NR 95/2021

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. W. Orłowskiego CMKP
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie określenia zasad udziału ojca dziecka
w procedurze porodu rodzinnego oraz procedurze kangurowania
w czasie trwania pandemii COVID-19

Pani dr Halina Runkiewicz kończy wieloletnią pracę w naszym Szpitalu

Zdjęcie przedstawia, od lewej: sekretarkę medyczną, dyrektor Szpitala Leszek Kliś i dr Halina RunkiewiczNieczęsto się zdarza, że wiążemy całą swoją karierę zawodową, tym bardziej w zawodzie lekarza, z jednym pracodawcą. A sytuacja taka dotyczy naszej Pani doktor Haliny Runkiewicz, lekarza pediatry, aktywnej zawodowo od ponad 50 lat. Większość tych lat p. dr Runkiewicz poświęciła opiece nad noworodkami, najmłodszymi pacjentami Oddziału Klinicznego Neonatologii i Poradni Neonatologicznej. Tak małe dzieci to pacjenci szczególni. Ich problemy zdrowotne stanowią szczególne wyzwania, wymagające wysokiego poziomu umiejętności, wiedzy medycznej i doświadczenia.

Kolejni lekarze – p. dr n. med. Magdalena Pływaczewska-Jakubowska oraz p. dr n. med. Michał Chudzik, dołączyli do Zespołu Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala

Pani Doktor jest wybitną klinicystką specjalizującą się w chorobach wewnętrznych, z dużymi ambicjami naukowymi, co znacząco zwiększy możliwości naszego Szpitala w zakresie diagnostyki i leczenia chorób narządów wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia i zaburzeń metabolicznych.


Z kolei Pan Doktor jest doskonałym klinicystą specjalizującym się w kardiologii i chorobach wewnętrznych, z rosnącym dorobkiem naukowym. Praca Pana Doktora w Oddziale Chorób Wewnętrznych będzie korzystna z punktu widzenia poszerzenia oferty Szpitala w zakresie świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i leczenia chorób układu krążenia.

Serdecznie witamy w naszym gronie!

Wstrzymanie Odwiedzin Pacientów

W związku z ponownym dynamicznym wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzmożonym okresem zachorowań na grypę i inne infekcje sezonowe, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i ich ochronę przed transmisją zakażeń w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od dnia 22 października 2021r. do odwołania wstrzymane zostaią odwiedziny pacientów przebywaiących w Szpitalu.


W sytuacjach szczególnych, po uwzględnieniu sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji wewnętrznych i rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, ostateczna decyzja co do możliwości odwiedzin należy do Kierownika danej komórki organizacyjnej, a B)Z.a czasem zwykłej ordynacji komórki do lekarza dyżurnego Oddziału.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl
 • Logo Teraz Polska
  BiP
  Strona Facebook