Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Nowy dyrektor naszego Szpitala

Dnia 12 kwietnia 2023 r. stanowisko dyrektora naszego Szpitala objął p. Tomasz Kopiec. Nowy dyrektor został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego rozstrzygniętego 21 marca br.

Pan Tomasz Kopiec związany jest z systemem ochrony zdrowia od 2002 roku. Jest absolwentem m.in. Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dyrektor Tomasz Kopiec zastąpił na tym stanowisku p. Leszka Klisia.

Gratulujemy nowemu dyrektorowi Szpitala.

Nowy Dyrektor z kadrą zarządzającąNowy Dyrektor z zarządem CMKP

(Źródło: str. Internetowa CMKP)

Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

7 kwietnia 2023 r. w Światowy Dzień Zdrowia
- 75. urodziny Światowej Organizacji Zdrowia

 

Logo Światowy Dzień Zdrowia

Corocznie, w dniu 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Z tej okazji pragniemy skierować wyrazy uznania i podziękowania do całej społeczności pracowników naszego Szpitala. Słowa podziękowań i wdzięczności kierujemy w szczególności do kadry medycznej za jej ogromny trud, sumienną pracę i serce okazywane chorym. Życzymy Państwu, aby na co dzień, za tę misję ratowania zdrowia i życia, otaczała Was wdzięczność pacjentów i ich rodzin.

W bieżącym roku, w dniu 7 kwietnia, przypada 75-lecie utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przypomnijmy więc najważniejsze wydarzenia w funkcjonowaniu tej organizacji, mające wpływ na poprawę jakości życia społeczeństw w ostatnich siedmiu dekadach.

Ponad 7 dekad działalności WHO to realizacja misji poprawy warunków życia i starzenia się populacji w dobrym zdrowiu – realizacja programu „Zdrowie dla wszystkich”. Misji tej zagraża jednak stałe utrzymywanie się nierówności w zdrowiu na poziomie krajów i społeczności. Osiągnięcie zadań programu "Zdrowie dla wszystkich" pozostaje zatem tak samo ważne dzisiaj, jak 75 lat temu.

Jednym z kluczowych zadań WHO jest zapobieganie, łagodzenie i powstrzymanie rozprzestrzeniania się chorób zagrażających życiu. Dla przykładu, w wyniku ogólnoświatowego programu krajów członkowskich WHO, w 1980 roku, wyeliminowana została niezwykle zaraźliwa i śmiertelna choroba, jaką była ospa prawdziwa. Szacuje się, że tylko w samym XX wieku pochłonęła ona około 300 milionów istnień ludzkich. Z kolei globalna inicjatywa zwalczania polio pomogła osiągnąć 99,9% redukcję rozprzestrzenianie się tej choroby.

W ostatnich dziesięcioleciach WHO była na pierwszej linii frontu wszystkich poważnych sytuacji kryzysowych związanych z epidemiami i pandemiami - od  Wirusa Ebola do ptasiej grypy (H5N1), SARS i pandemii COVID-19. Tylko w latach 2020-2021 WHO zareagowała na 87 sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem,  oprócz COVID-19. WHO ustanowiła Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) w 1969 r. (zmienione w 2005 r.) - porozumienie o współpracy w celu zapobiegania i reagowania na poważne zagrożenia dla zdrowia publicznego, zagrażające ludziom na całym świecie.

WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjowaniu usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Od 1980 roku WHO wdraża projekty "Zdrowie jako pomost dla pokoju" w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej, dostarczając pomoc humanitarną w sytuacjach konfliktowych.

Światowa Organizacja Zdrowia jest autorytetem w zakresie wydawania polityk i wytycznych w zakresie zdrowia publicznego. W 1981 r. państwa członkowskie WHO przyjęły Międzynarodowy Kodeks wprowadzania do obrotu substytutów mleka kobiecego. Do 2020 roku kodeks został wdrożony w 136 krajach, promując karmienie piersią milionów dzieci. W 2003 r. państwa członkowskie WHO przyjęły pierwszy na świecie traktat w sprawie zdrowia publicznego – Ramową Konwencję ograniczania użycia tytoniu (FCTC). Obowiązuje ona obecnie w 181 krajach.

WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek w profilaktyce chorób. Organizacja ustanowiła w 1974 roku Rozszerzony Program Szczepień, mający na celu wspieranie szczepień u dzieci. Szczepienia zapobiegają obecnie 3,5-5 milionom zgonów rocznie z powodu chorób takich jak tężec, krztusiec, grypa i odra.

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem dla zdrowia, przed którym stoi dziś ludzkość. Wpływają one na jakość powietrza, wody pitnej, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość. WHO jest w czołówce w rozwiązywaniu rosnącego ryzyka związanego z wyzwaniami zdrowotnymi związanymi z klimatem, ustanawiając w latach 90-tych program zmian klimatu, a zdrowie. Program wspiera kraje w opracowywaniu kompleksowych planów działania w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zmian klimatycznych, budowaniu bardziej odpornych, bezemisyjnych i zrównoważonych systemów i obiektów opieki zdrowotnej. W 2021 r. WHO powołała Sojusz na rzecz działań transformacyjnych w dziedzinie klimatu i zdrowia (ATACH). Przystąpiły do niego 62 kraje (Źródło: https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/stories).    

Studenckie Koło Naukowe Gerontokardiologii – pół roku działalności. Informacja p. dr Wiktorii Niegowskiej – Przewodniczącej Koła.

logo SKNGW pracach Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Gerontokardiologii biorą udział studenci Wydziału Lekarskiego WUM, którzy interesują się geriatrią, chorobami wewnętrznymi oraz kardiologią, a naszym celem jest poszerzanie wiedzy z tych dziedzin. Staramy się również rozwijać swoje umiejętności związane z pisaniem prac naukowych, a także umiejętności praktyczne, poprzez uczestniczenie w dyżurach doświadczonych lekarzy pracujących w Oddziale.

W czasie studiów mamy ograniczony czas kontaktu z pacjentem. Nie zawsze jest czas na rozwianie wszystkich wątpliwości, nie każdy może zbadać każdego pacjenta, a w większości przypadków zajęcia z danej dziedziny i jednocześnie czas przebywania w Oddziale trwa tydzień. Dlatego też osoby zainteresowane chorobami wewnętrznymi, geriatrią i kardiologią, chcące pogłębiać swoją wiedzę, mogą zaangażować się w działalność Studenckiego Koła Naukowego.

W ostatnich miesiącach spotkania były poświęcone zarówno zagadnieniom związanym z aktywnością naukową, jak i codzienną praktyką kliniczną. Rozmawialiśmy o niewydolności serca, niedokrwistości, chorobach przewodu pokarmowego oraz zakażeniach układu moczowego - podstawowych problemach, z którymi mierzy się każdy lekarz w swojej pracy. Zdobycie umiejętności związanych z diagnostyką oraz leczeniem tych chorób jest kluczowe dla przyszłego młodego lekarza.

Ważnym aspektem działania Koła jest aktywność naukowa. Aktualnie nasi członkowie biorą udział w dwóch badaniach prowadzonych w Klinice i angażują się w powstające na ich podstawie publikacje naukowe. W listopadzie ubiegłego roku delegatki z naszego SKN przedstawiały wstępne wyniki badań na konferencji „Kardiologia prewencyjna”. Obecnie kilka członkiń jest zaangażowanych w organizację drugiej największej konferencji studenckiej w Europie – Warsaw International Medical Congress. W jej trakcie planowane są wystąpienia na sesjach związanych z chorobami wewnętrznymi.

Z kolei w trakcie spotkań poświęconych aspektom klinicznym, wspólnie z p. dr Adą Sawicką, omawialiśmy przypadki pacjentów. Analizowaliśmy ścieżkę diagnostyczną, potencjalne diagnozy brane pod uwagę w czasie diagnostyki różnicowej, zastanawialiśmy się nad badaniami koniecznymi do postawienia diagnozy, dyskutowaliśmy o opcjach terapeutycznych. Szczególnie istotny jest fakt, że, w przeciwieństwie do kazuistyki znanej z podręczników, omawiane przypadki dotyczą realnych pacjentów, które każdy z nas może spotkać w przyszłej praktyce lekarskiej. W trakcie spotkań odbywały się również warsztaty z pisania epikryzy – umiejętności, którą powinien posiadać każdy klinicysta, a z którą nie mamy styczności podczas trwania studiów. Każdy uczestnik spotkania, na podstawie historii choroby pacjenta oraz badań wykonanych w trakcie hospitalizacji, przygotowywał epikryzę. Następnie wspólnie omawialiśmy przygotowane prace i dyskutowaliśmy, w jaki sposób mogłyby być one bardziej klarowne i czytelne.

Koło oferuje możliwość brania udziału w dyżurach. Dzięki małym grupom, studenci mogą doskonalić umiejętności zbierania wywiadu oraz przeprowadzania badania przedmiotowego, a lekarze z Kliniki bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i przekazują cenne wskazówki.

Ostatnie miesiące obfitowały w różne aktywności w SKN Gerontokardiologii. Liczba zaangażowanych członków potroiła swoją liczbę, a my zdobyliśmy nowe umiejętności, pogłębiliśmy swoją wiedzę i nawiązaliśmy między sobą nowe znajomości i przyjaźnie. Podsumowując ostatnie półrocze działalności Koła, widząc, jak prężnie się ono rozwija, z ciekawością i optymizmem czekam na to, co przyniosą kolejne miesiące.

Konkurs „Inwestycja z perspektywą”

W związku z konkursem „Inwestycja z perspektywą” 2023 na stronie Serwisu Samorządowego PAP (https://samorzad.pap.pl/) opublikowano i zakwalifikowano do konkursu opisy inwestycji samorządowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, którego nasz Szpital jest partnerem.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił się do realizatorów ww. projektu o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród pracowników oraz o zagłosowanie na ten projekt. W wykazie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE na poziomie całego kraju projekt „Zakup niezbędnego sprzętu i adaptacja pomieszczeń …” figuruje pod ogólną nazwą: MAZOWIECKIE: Na pomoc medykom w walce z COVID-19.

Link do głosowania jest następujący:

https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/mazowieckie-na-pomoc-medykom-w

Głosowanie internetowe na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE będzie trwało do piątku 10 lutego br. do godz. 16.00.

Laureatów konkursu ogłosi Polska Agencja Prasowa w poniedziałek, 27 lutego, podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie (ul. Bracka 6/8).

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin