Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. n. med. Wiesław TarnowskiPodczas 71. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbyło się w dniach 20-23 września we Wrocławiu miało miejsce zebranie członków Towarzystwa i wybór nowych władz na kolejną kadencję.  Z dumą informujemy, że na funkcję Prezesa został wybrany prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej; Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych naszego Szpitala. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
w dalszym dynamicznym rozwoju polskiej chirurgii!

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał I i II stopień specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1991 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2003 roku w tej samej jednostce uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2013 nominację profesorską.

Prof. Tarnowski pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej oraz Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Przejawia wyróżniającą się aktywność szkoleniową i naukową. Czynnie udziela się w kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych. Główne kierunki jego zainteresowań klinicznych to: chirurgiczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit; choroba refluksowa przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony; nowotworowe choroby przełyku; chirurgia jelita grubego; chirurgia bariatryczna i metaboliczna. Profesor Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi także praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego – kompleksowa diagnostyka i profilaktyka w naszym Szpitalu

W naszym Szpitalu działa Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego, którym kieruje lek. Karolina Wawiernia, zaś funkcję Pielęgniarki koordynującej pełni mgr Magdalena Bałecka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego.

Realizujemy świadczenia diagnostyczne i zabiegi endoskopowe w ramach kontraktu z NFZ (konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza) dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego. W tym roku przyjęliśmy już niemal 1000 pacjentów!

W zakresie swojej działalności Zakład wykonuje badania i zabiegi diagnostyczno-profilaktyczne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób nowotworowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Zabiegi przeprowadzane są w trybie:

 • planowym (np. usunięcie polipów żołądka, przełyku, jelita grubego, zabiegi wprowadzenia przetoki prze powłoki brzuszne bezpośrednio do żołądka PEG, zabieg PEJ umożliwiający podawanie preparatów odżywczych prosto do jelita cienkiego, zakładanie protez przełykowych i jelitowych, rozszerzanie łagodnych zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita grubego)
 • ostrodyżurowym – tamowanie krwawień i krwotoków do przewodu pokarmowego. Warto wspomnieć, że kolonoskopia, mająca opinię badania nieprzyjemnego i bolesnego jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym dożylnym – bez dodatkowych opłat.

Nasz Zakład jest oddziałem dziennym – lekarze pracują w godz. 7.00-14.30; badania wykonywane są w trybie ambulatoryjnym i w trybie hospitalizacji jednodniowej, czyli dla przykładu: pacjent do badania kolonoskopii przygotowuje się w domu, ściśle według otrzymanych od nas instrukcji, zgłasza się na badanie i wychodzi do domu po ok. 3 godzinach od jego wykonania.

Zespół naszych specjalistów – składający się z 6 lekarzy endoskopistów i 7 pielęgniarek – posiada wysokie kompetencje i kwalifikacje oraz duże doświadczenie w zakresie endoskopii i chirurgii. Sukcesywnie doskonali swoje umiejętności poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach, co daje możliwość rozszerzania wykonywanych w naszym Szpitalu procedur zabiegowych.

Wszystkich zainteresowanych świadczeniami realizowanymi Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego zapraszamy do kontaktu z sekretariatem, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00.

Tel.: 22 58-41-241

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski kandydatem na Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich

Profesor Wiesław TarnowskiPodczas 71. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbywa się w dniach 20-23 września we Wrocławiu odbędzie się zebranie członków Towarzystwa Chirurgów Polskich i wybór nowych władz na kolejną kadencję.

Z dumą informujemy, że kandydatem na tę funkcję jest prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych naszego Szpitala.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał I i II stopień specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1991 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2003 roku w tej samej jednostce uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2013 nominację profesorską.

Prof. Tarnowski pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Przejawia wyróżniającą się aktywność szkoleniową i naukową. Czynnie udziela się w kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych. Główne kierunki jego zainteresowań klinicznych to: chirurgiczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit; choroba refluksowa przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony; nowotworowe choroby przełyku; chirurgia jelita grubego; chirurgia bariatryczna i metaboliczna. Profesor Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi także praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Profesor Piotr Jankowski kandyduje w wyborach na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. Piotr JankowskiKierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa naszego Szpitala – prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski jest jednym z trzech kandydatów na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

„Dojrzała Kardiologia” to jego hasło w kampanii wyborczej, ale również motto w codziennej praktyce klinicznej. „Dojrzała Kardiologia” to jego zdaniem odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką prof. Piotra Jankowskiego, jak również do obejrzenia spotu prezentującego jego drogę zawodową i priorytety w kampanii wyborczej https://www.facebook.com/100008306224008/videos/714761613814232

Prof. Piotr Jankowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 roku uzyskał dyplom lekarza. To właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim realizował dalsze etapy swojej ścieżki zawodowej, zdobywając kolejne awanse. Uzyskał pierwszy (1999) i drugi (2004) stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Jako pierwszy Polak, po zdaniu egzaminu, uzyskał akredytację ESC w Intensive and Acute Cardiac Care.  W 2001 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych na podstawie dysertacji nt. Oceny realizacji prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca w wybranej grupie chorych. W 2007 roku, na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy pt. Prognostyczne znaczenie pulsacyjnej komponenty ciśnienia tętniczego u chorych poddanych badaniu koronarograficznemu otrzymał stopień doktora habilitowanego. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii, a rok później tytuł European Cardiologist ESC. W 2012 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś w 2016 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie prof. Piotr Jankowski pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, będąc jednocześnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii oraz kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Prof. Piotr Jankowski to ekspert i naukowiec cieszący się uznaniem w kraju i za granicą, to praktyk z ogromnym doświadczeniem klinicznym, darzony szacunkiem pacjentów i współpracowników. Często podkreśla, że w praktyce lekarskiej należy brać pod uwagę nie tylko wytyczne, ale i „ludzką stronę medycyny": empatię, serdeczność, poświęcenie uwagi choremu i jego rodzinie. Pacjent potraktowany z sercem i życzliwością w większym stopniu ufa swojemu lekarzowi, lepiej stosuje się do jego zaleceń i ma większą motywację do leczenia i kontroli stanu zdrowia.

Za swoje największe osiągnięcie uważa tysiące wyleczonych pacjentów na przestrzeni lat, a także autorski wkład w implementację kompleksowej opieki koordynowanej w warunkach polskich, w tym programu KOS-zawał i rozwój profilaktyki prewencji wtórnej i leczenia pacjentów z wielochorobowością. Jest współautorem wielu wytycznych i stanowisk ekspertów, w tym Mapy Drogowej Cholesterolu Światowej Federacji Serca. Cholesterol ROADMAP 2022 to dokument ważny dla klinicystów i decydentów, wskazujący na skuteczne sposoby zapobiegania powikłaniom hipercholesterolemii. Ponadto zorganizował i współorganizował kilkadziesiąt konferencji o charakterze naukowym, w tym dwa Kongresy i dwie Wiosenne Konferencje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, cykl konferencji Kardiologa Prewencyjna, a także konferencje w Sejmie i Senacie RP.

Działalność Pana Profesora była wielokrotnie doceniana. Został uhonorowany m.in. nagrodami naukowymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, European Society of Hypertension, Ministra Zdrowia, tytułem Promotora Wiedzy Roku 2021 i tytułem Osobowość Roku 2019 w kategorii Nauka. Został też wyróżniony w konkursie Złoty Skalpel oraz dyplomem Milowy krok w leczeniu zawału serca. Od wielu lat wymieniany jest na liście najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia Pulsu Medycyny.

W wypowiedziach często podkreśla, że zadaniem kardiologa jest nowocześnie i skutecznie diagnozować i leczyć pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, a jednym ze sposobów ułatwienia tego zadania jest edukacja społeczna. W myśl tego stwierdzenia na przestrzeni lat był organizatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu społecznych kampanii edukacyjnych.

Wśród najważniejszych obszarów zainteresowań kliniczno-naukowych wymienia: profilaktykę chorób układu krążenia i zdrowie publiczne, ryzyko sercowo-naczyniowe, chorobę niedokrwienną serca, leczenie nadciśnienia tętniczego, starzenie się układu krążenia, konsekwencje sercowo-naczyniowe zakażeń wirusowych, systemowe rozwiązania organizacyjne w ochronie zdrowia.

W ostatnich latach jako dziedzinę szczególnie bliską klinicznie i naukowo traktuje kardiologię wieku podeszłego. Swoją działalność w tym zakresie rozwija w pionierskim i jedynym w Polsce oddziale gerontokardiologii, którego jest założycielem i kierownikiem.

Prof. Jankowski od 28 lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiada bogate doświadczenie jako m. in. przewodniczący sekcji, komisji, członek Zarządu Głównego i Sekretarz PTK. Jest również członkiem kilkunastu asocjacji i sekcji Towarzystwa.

Na pytanie dlaczego kandyduje w wyborach na funkcję Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odpowiada:

Kandyduję na funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ponieważ chcę zadbać o nasze Towarzystwo, o wszystkie specjalności kardiologiczne zarówno organizacyjnie, merytorycznie, jak i finansowo. Jestem dobrze do tego przygotowany działając w strukturach PTK od prawie 30 lat.

Członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostałem w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z sentymentem wspominam pierwsze Międzynarodowe Kongresy PTK. Miałem wówczas świadomość, że to nie tylko teoria, ale że właśnie tam, na moich oczach rozwija się polska kardiologia. Od początku chciałem być aktywną częścią tej społeczności. W kolejnych latach zapisywałem się do istniejących już wtedy sekcji. Byłem również współtwórcą Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, którą wspieram do dziś. Niemal 30-letnia współpraca w różnych strukturach Towarzystwa pozwoliła mi poznać zasady działania, jak również największe wyzwania i problemy. To bardzo ważna część mojego życia, dlatego zależy mi na ciągłym, stabilnym, ale i dynamicznym rozwoju PTK, a także na skutecznym lobbowaniu w sprawie warunków pracy kardiologów i właściwej organizacji systemu ochrony zdrowia, który będzie odpowiadał na potrzeby i pacjentów i medyków. Jestem przekonany, że poprzez realizację mojego programu „Dojrzały Kardiolog, Dojrzała Kardiologia" jestem w stanie skutecznie poprowadzić Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, uwzględniając oczekiwania różnych środowisk, które je współtworzą. Moją ambicją jest aby Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyznaczało polskie i międzynarodowe trendy w opiece nad pacjentami. Mamy do tego ogromny potencjał, który należy właściwie wykorzystać. Wierzę, że wspólne zaangażowanie może przynieść wymierne rezultaty, chociażby w zakresie usprawnienia i przyspieszenia wdrażania nowoczesnych technologii w codziennej opiece nad pacjentami z chorobami serca i naczyń oraz poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia.

 

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne to wspólna duma i prestiż naszego środowiska, dlatego chcę kontynuować i rozwijać mądrą strategię PTK uwzględniającą potrzeby i cele wszystkich specjalności kardiologicznych. Kandyduję dla nas lekarzy i dla naszych pacjentów. Dla rozwoju nauki. Dla bycia częścią wspaniałej historii polskiej kardiologii.

Wybory na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędą się 27 września 2023 r. podczas zwyczajnego walnego zebrania delegatów PTK.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin