Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Komunikat - wybory parlamentarne i referendum

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i referendum, które odbędą się dnia 15 października 2023 roku, informujemy, że osoby, które będą w tym terminie w naszym szpitalu, będą miały możliwość oddania głosu. Nasza placówka utworzyła odrębny obwód głosowania. Wyborcy ujęci w spisie wyborców w naszej jednostce zostaną skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Komisja wyborcza dopisze do spisu osoby, które trafiły do szpitala najpóźniej dzień przed wyborami.

urna wyborcza na tle flagi Polski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego świętuje Jubileusz 40-lecia żywienia pozajelitowego w domu pacjenta

Jubileusz 40 lat Żywienia pozajelitowego w domu Pacjenta


5 października 2023 roku w naszym Szpitalu odbędzie się Jubileusz 40-żywienia pozajelitowego w domu pacjenta. Żywienie pozajelitowe stosowane jest u chorych, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą być żywieni w sposób naturalny i żeby przeżyć są odżywiani drogą dożylną. Obecnie w Polsce około 1200 dorosłych i około 240 dzieci wymaga długotrwałego żywienia pozajelitowego. Część z nich już do końca życia.

 

Leczenie żywieniowe jest niezbędną składową każdego procesu leczenia. Żywienie pozajelitowe jest najbardziej złożonym  jego sposobem, przeznaczonym dla pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego, u których żywienie w sposób naturalny jest niemożliwe lub niewystarczające do utrzymania ich przy życiu. To dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych drogą dożylną. Wielu pacjentów, którzy z powodu chorób stracili jelita, dzięki żywieniu pozajelitowemu w warunkach domowych może żyć kilka dekad, funkcjonując w zupełnie innym trybie. Zamiast pobytu w szpitalu mogą przebywać w domu, kontynuując jednocześnie  pracę zawodową, korzystając z rekreacji i pełniąc w zasadzie wszystkie role społeczne.

„Leczenie żywieniowe pacjenta w domu jest połączeniem najnowszej wiedzy naukowej z wysokim stopniem sztuki lekarskiej. Na ten złożony system leczenia składa się: kompleksowe leczenie z idealnym dopasowaniem składu mieszaniny odżywczej przez lekarza, profesjonalna opieka pielęgniarek i dietetyków, przygotowanie mieszanin przez farmaceutę oraz złożona logistyka. Nasza pracownia jest jedną z największych pracowni w kraju. Każdego dnia ponad tysiąc osób w Polsce żyje dzięki przygotowanemu przez nas żywieniu pozajelitowemu” - podkreśla prof. Jacek Sobocki, Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

W 1983 roku lekarz - Profesor Marek Pertkiewicz i pielęgniarka - Doktor Krystyna Majewska, jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych na świecie opracowali oraz wdrożyli model żywienia pozajelitowego w domu pacjenta. To niezwykłe osiągnięcie było możliwe dzięki wsparciu Profesora Bruna Szczygła. Rozpatrując skalę sukcesu tej inicjatywy należy podkreślić, że zaproponowana wówczas procedura leczenia stosowana jest do dziś, a efekty leczenia należą do najlepszych na świecie. Przede wszystkim za sprawą tego, że rozwiązania okazały się bezpieczne i skuteczne. W zależności od potrzeby zdrowotnej, można osiągnąć różne cele: utrzymać pacjenta przy życiu (pacjenci po utracie jelit), przedłużyć życie (pacjenci


onkologiczni), a nawet wyleczyć (pacjenci z powikłaniami chirurgicznymi). Kontynuacja żywienia pozajelitowego w warunkach domowych zdecydowanie poprawia jakość i komfort życia pacjentów, a w wielu przypadkach umożliwia pacjentom powrót do pracy zawodowej i pełną aktywność w życiu rodzinnym oraz społecznym. Ponadto metoda ta przynosi szereg korzyści dla systemu ochrony zdrowia, w tym obniża koszty leczenia, odciąża szpitale, czyniąc je dostępnymi dla pacjentów potrzebujących hospitalizacji, i podnosi efektywność kosztową leczenia. Powrót pacjenta do samodzielności umożliwia również podjęcie pracy przez opiekuna lub samego pacjenta, co przekłada się na generowanie wartości społeczno-ekonomicznej, w tym bezpośrednio środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia.

Dokładnie 40 lat temu w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, ówczesnej Akademii Medycznej, prof. Marek Pertkiewicz uratował życie pierwszych pacjentów dzięki metodzie żywienia pozajelitowego w domu. W 2003 roku w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, powołano Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego. Kierownikiem Kliniki został Profesor Pertkiewicz, który wspólnie ze swoim zespołem prowadził kompleksową terapię żywieniową pacjentów po rozległych operacjach jelit, z powikłaniami pooperacyjnymi przewodu pokarmowego, z chorobami zapalnymi jelit, w tym żywienie pozajelitowe w warunkach domowych. Profesora Pertkiewicza doceniano za wyjątkową troskę o chorych, zatem udział pacjentów w uroczystości upamiętniającej jego zasługi nada spotkaniu szczególny charakter.

Po śmierci prof. Marka Pertkiewicza w 2014 roku, funkcję kierownika Kliniki w  przejął prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki, który wraz z zespołem kontynuuje do dziś rozwój ośrodka. Nieustanny rozwój metod leczenia zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną spowodował, że w okresie minionych 10 lat czas przeżycia wydłużył się, a liczba pacjentów sztucznie żywionych i pozostających pod opieką ośrodka jest ponad dwukrotnie większa. Tak duża liczba pacjentów z terenu całego kraju powoduje, że niezmieniona od ponad 20 lat infrastruktura staje się dominującym wyzwaniem dla kontynuacji wysokiej jakości świadczonej im pomocy.

Jubileusz  40-lecia żywienia pozajelitowego w domu pacjenta organizowany przez SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP poświęcony będzie osiągnięciom w dziedzinie leczenia żywieniowego i zasłużonym na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów w tym zakresie. Nasz Szpital zajmuje w tym systemie szczególne miejsce.

Wśród zaproszonych gości są autorytety i przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w ochronę zdrowia. Jubileusz został objęty patronatem honorowym Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa NFZ oraz Dyrektora CMKP.  Patronatem medialnym wspierają nas media branżowe: Ogólnopolski Przegląd Medyczny z portalem dlaszpitali.pl, Puls Medycyny, Medexpres.pl, Polityka Zdrowotna,  Dziękujemy za zaangażowanie w budowaniu świadomości na temat żywienia pozajelitowego w warunkach domowych, które jest niezwykle istotne nie tylko dla środowiska medycznego, ale przede wszystkim dla Pacjentów.

W roli gospodarza uroczystości wystąpi prof. Jacek Sobocki.

Podniosłym momentem gali będzie dekoracja wyróżnionych za szczególne zasługi oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej honorującej Profesora Marka Pertkiewicza. Po oficjalnej części uroczystości rozpocznie się spotkanie dyskusyjne z udziałem pacjentów, przedstawicieli instytucji, towarzystw naukowych, organizacji społecznych oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i omówienia kierunków dalszego rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski Prezesem-Elektem Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab. n. med. Wiesław TarnowskiPodczas 71. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbyło się w dniach 20-23 września we Wrocławiu miało miejsce zebranie członków Towarzystwa i wybór nowych władz na kolejną kadencję.  Z dumą informujemy, że na funkcję Prezesa-Elekta został wybrany prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej; Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych naszego Szpitala. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
w dalszym dynamicznym rozwoju polskiej chirurgii!

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał I i II stopień specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1991 w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 2003 roku w tej samej jednostce uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2013 nominację profesorską.

Prof. Tarnowski pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej oraz Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Przejawia wyróżniającą się aktywność szkoleniową i naukową. Czynnie udziela się w kursach atestacyjnych, tematycznych, szkoleniach regionalnych, szkoleniach lekarzy rodzinnych i szkoleniach indywidualnych. Główne kierunki jego zainteresowań klinicznych to: chirurgiczne leczenie nieswoistych zapaleń jelit; choroba refluksowa przełyku i przepukliny rozworu przełykowego przepony; nowotworowe choroby przełyku; chirurgia jelita grubego; chirurgia bariatryczna i metaboliczna. Profesor Wiesław Tarnowski od wielu lat prowadzi także praktyczne szkolenie w zakresie zaawansowanych operacji laparoskopowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik laparoskopowych w operacjach raka jelita grubego, chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego – kompleksowa diagnostyka i profilaktyka w naszym Szpitalu

W naszym Szpitalu działa Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego, którym kieruje lek. Karolina Wawiernia, zaś funkcję Pielęgniarki koordynującej pełni mgr Magdalena Bałecka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego i onkologicznego.

Realizujemy świadczenia diagnostyczne i zabiegi endoskopowe w ramach kontraktu z NFZ (konieczne jest posiadanie skierowania od lekarza) dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego. W tym roku przyjęliśmy już niemal 1000 pacjentów!

W zakresie swojej działalności Zakład wykonuje badania i zabiegi diagnostyczno-profilaktyczne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób nowotworowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Zabiegi przeprowadzane są w trybie:

 • planowym (np. usunięcie polipów żołądka, przełyku, jelita grubego, zabiegi wprowadzenia przetoki prze powłoki brzuszne bezpośrednio do żołądka PEG, zabieg PEJ umożliwiający podawanie preparatów odżywczych prosto do jelita cienkiego, zakładanie protez przełykowych i jelitowych, rozszerzanie łagodnych zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita grubego)
 • ostrodyżurowym – tamowanie krwawień i krwotoków do przewodu pokarmowego. Warto wspomnieć, że kolonoskopia, mająca opinię badania nieprzyjemnego i bolesnego jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym dożylnym – bez dodatkowych opłat.

Nasz Zakład jest oddziałem dziennym – lekarze pracują w godz. 7.00-14.30; badania wykonywane są w trybie ambulatoryjnym i w trybie hospitalizacji jednodniowej, czyli dla przykładu: pacjent do badania kolonoskopii przygotowuje się w domu, ściśle według otrzymanych od nas instrukcji, zgłasza się na badanie i wychodzi do domu po ok. 3 godzinach od jego wykonania.

Zespół naszych specjalistów – składający się z 6 lekarzy endoskopistów i 7 pielęgniarek – posiada wysokie kompetencje i kwalifikacje oraz duże doświadczenie w zakresie endoskopii i chirurgii. Sukcesywnie doskonali swoje umiejętności poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach, co daje możliwość rozszerzania wykonywanych w naszym Szpitalu procedur zabiegowych.

Wszystkich zainteresowanych świadczeniami realizowanymi Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego zapraszamy do kontaktu z sekretariatem, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00.

Tel.: 22 58-41-241

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Endoskopii i Diagnostyki Czynnościowej Przewodu Pokarmowego

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin