Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory
szpital1.jpeg
szpital2.jpeg
szpital3.jpeg

Aktualności

Da Vinci w Szpitalu Orłowskiego – mamy to!

W dniu dzisiejszym, w naszym Szpitalu odbyła się inauguracja wykonywania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego robota medycznego da Vinci. Z dumą dołączamy do grona ośrodków wykonujących skomplikowane zabiegi operacyjne, dorównując w ten sposób standardem światowym klinikom, świadczącym usługi ze wspomaganiem robotowym.
Jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i nieocenionym kompetencjom zespołu specjalistów Kliniki Urologii naszego Szpitala – pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha.
To dla Szpitala wyjątkowy dzień – wchodzimy w najwyższą jakość i technologię, czyniąc ją dostępną dla Pacjentów. To prawdziwy przełom w jakości świadczonej im opieki medycznej. To również przełom w jakości pracy lekarzy operatorów, bowiem zastosowanie robota medycznego umożliwia pokonywanie granic stawianych przez standardowe zabiegi, zapewnia najwyższą jakość obrazu pola operacyjnego i poprawia komfort pracy.
Będąc szpitalem klinicznym, kształcąc lekarzy specjalistów, wyznaczamy kierunki rozwoju i standardy leczenia i opieki nad pacjentem. Dołączając do nielicznych warszawskich ośrodków wykonujących urologiczne zabiegi robotowe, kreujemy trendy w rozwoju robotyki medycznej w Polsce. Zamierzamy nieustannie poszerzać zakres realizowanych świadczeń, m.in. o wykonywanie  zabiegów z wykorzystaniem robota w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Zachęcamy do śledzenia relacji z życia naszego Szpitala!

Więcej informacji na temat wykonywanych zabiegów w sekretariacie Oddziału Klinicznego Urologii pod numerem telefonu: 22 62-17-178. Zapraszamy do kontaktu!

Robot Da Vinci

Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Grafika promująca program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych

Nawet 15 000 interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program zakłada również długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych.

Platforma online

Realizacja zadań będzie odbywać się za pośrednictwem platformy online. Narzędzie cyfrowe umożliwi dotarcie do większej liczby osób w sytuacji kryzysowej. Zapewni też poczucie bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne przy eliminacji obaw przed ostracyzmem medyków szukających pomocy.

Forma zdalna zlikwiduje również bariery architektoniczne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego.

Wyrówna również szanse uzyskania pomocy osobom z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

W celu pełnej realizacji założeń programu oraz usystematyzowania działań platforma zostanie podzielona na dwa moduły:

 • bezpośredniego wsparcia psychologicznego,
 • moduł edukacyjny.

Realizacja zadań bezpośredniej interwencji kryzysowej

Nadrzędnym celem programu jest doraźna, niezwłoczna pomoc medykom w kryzysie psychicznym i emocjonalnym wywołanym nagłą, trudną sytuacją, będącym efektem przedłużającego się stresu lub wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, a także natężenia negatywnych emocji związanych z pandemią COVID-19.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fundację Nie Widać Po Mnie ponad 50% przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. W niektórych grupach wielu myśli o zmianie profesji. Jednocześnie medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej.

Celem programu jest dotarcie głównie do tej grupy.

W ramach inicjatywy kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy online, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów.

Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów. Tymczasem ten strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których medycy nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Jeśli w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 minut. Odbędą się one niezwłocznie — w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad. 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu.

Spotkania zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy, której zaplecze techniczne pozwoli na uniknięcie przeciążenia charakterystycznego dla popularnych komunikatorów.

Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Program przewiduje realizację 15 000 bezpośrednich interwencji kryzysowych.

Psychoedukacja przedstawicieli zawodów medycznych

Poza szybką, bezpośrednią pomocą psychologiczną środki finansowe przeznaczone zostaną na działania długofalowe zakładające psychoedukację medyków i studentów kierunków medycznych w zakresie:

 • zdrowia psychicznego,
 • stanów emocjonalnych związanych z charakterem wykonywanej pracy,
 • objawów najczęstszych zaburzeń psychicznych,
 • technik relaksacyjnych.

Większa wiedza i samoświadomość to przede wszystkim szansa na baczniejsze obserwowanie swoich stanów emocjonalnych, ich dogłębna analiza i możliwość wcześniejszego rozpoznania alarmujących symptomów. Tymczasem szybka pomoc i właściwa diagnoza minimalizują ryzyko pogłębiania się zaburzenia, ułatwiają i skracają proces leczenia.

Jest to też szansa na zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przyszłości lub minimalizowanie ich skutków. W dłuższej perspektywie czasu doprowadzi to do wzmocnienia kadry medycznej.

W ramach programu powstaną:

 • poradniki,
 • webinary prowadzone przez psychologów i psychologów klinicznych,
 • materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych.

Materiały edukacyjne będą miały formę cyfrową i dopasowane zostaną do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne będą na platformie online w module edukacyjnym.

Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i problemów przedstawicieli kadry medycznej i studentów. Utworzone zostanie bowiem forum dyskusyjne, a możliwość tworzenia grup tematycznych usprawni komunikację.

Kto może skorzystać z programu?

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej. Do platformy będą mieli więc dostęp między innymi:

 • lekarze / lekarki
 • pielęgniarki / pielęgniarze
 • położne
 • ratownicy i ratowniczki medyczne
 • fizjoterapeuci / fizjoterapeutki
 • diagności laboratoryjni
 • farmaceuci / farmaceutki

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem,

Dodatkowe informacje o programie

Głównym realizatorem zadań programu jest Falck Medycyna. Jest to największe, wiodące prywatne przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania usług medycznych, wyspecjalizowane w zakresie specjalistycznego transportu medycznego. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym służyć będzie Fundacja Nie Widać Po Mnie, której misja skupia się na szeroko pojętej psychoedukacji społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego.

Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada 2023, natomiast dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.

 

Jak przygotować pacjenta do zabiegu operacyjnego? Trwają zapisy na bezpłatny kurs CMKP

zabieg operacyjny12 września 2023 r. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego organizuje bezpłatny kurs doskonalący pt. „Przygotowanie pacjenta z obciążeniami internistycznymi do zabiegu operacyjnego”. Skierowany jest on do lekarzy konsultujących i przygotowujących pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Podczas kursu będzie można dowiedzieć się, jak optymalnie przygotować do leczenia zabiegowego pacjentów m.in. z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu, cukrzycą, POChP i chorobami tarczycy. Na szkolenie mogą zapisywać się lekarze specjaliści, ale także będący w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, diabetologii, chorób płuc, kardiologii, geriatrii, endokrynologii, nefrologii, reumatologii, gastroenterologii.

– Kurs będzie opierał się na dużym doświadczeniu wykładowców, aktualnych rekomendacjach towarzystw naukowych, w tym wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także wynikach rzetelnych badań naukowych - zaznacza prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, organizator szkolenia, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Zapisy na stronie CMKP.

Link do zapisu na kurs

Źródło: Puls Medycyny

Wybitna pisarka i lekarka Ałbena Grabowska została Honorową Ambasadorką akcji medycznej pn.: „Szpital w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego”

Z dumą informujemy, że Honorową Ambasadorką naszej inicjatywy medycznej „Szpital w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego” została wybitna pisarka i lekarka – Ałbena Grabowska.

Ałbena Grabowska jest autorką bestsellerowej, zekranizowanej trylogii Stulecie Winnych oraz powieści z cyklu Uczniowie Hipokratesa takich jak: Doktor Bogumił, Doktor Anna
i Doktor Zosia. W swojej literaturze lekkim piórem łączy wątki historyczne, medyczne, biograficzne z wątkami obyczajowymi. Od debiutu w 2011 roku do dziś napisała 26 książek. Jej pisarski dorobek bez wątpienia imponuje i wzbudza ogromny szacunek.Ałbena Grabowska wraz z dyrektorem Tomaszem Kopcem

To nie przypadek, że właśnie Ałbenę Grabowską zaprosiliśmy do współpracy i że została Ona Ambasadorką akcji medycznej zainicjowanej w naszym Szpitalu.

Ałbena Grabowska jest doktorem nauk medycznych, specjalistą neurologiem, zdobywającym doświadczenie pod okiem specjalistów naszego Szpitala. Jest również sekretarzem Polskiego Towarzystwa Epileptologii i nadal prowadzi praktykę lekarską.

Jej pierwsze praktyczne spotkanie z profesjonalną medycyną odbyło się w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, podczas odbywanego w tutejszej placówce stażu.

Na początku studia bardzo mnie zdumiały bo było bardzo dużo materiału do opanowania i ta nauka była ogromnie teoretyczna. Zaczęłam się zastanawiać czy kiedykolwiek przejdziemy do praktyki, ale bardzo szybko trafiłam na oddział praktyczny, właśnie tutaj do szpitala Orłowskiego, zaraz po pierwszym roku na praktyki pielęgniarskie do Kliniki neurologii i epileptologii. Kiedy zobaczyłam jak bardzo humanistyczny jest ludzki mózg, jak wiele ma możliwości i jak bardzo elitarna, wtedy wydawała mi się, ta grupa lekarzy postanowiłam, że zostanę neurologiem i że będę pracować właśnie w tym miejscu, w żadnym innym i to się udało -  zdradziła nam pisarka.

Dzięki Jej twórczości historia bohaterów wojennych oraz wybitnych lekarzy nie zostanie zapomniana, wciąż żyje i skutecznie trafia do większej rzeszy odbiorców, co ważne, również do młodego pokolenia.

Nasza akcja „Szpital w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego” również upamiętnia zasługi bohaterów. Troszcząc się o ich zdrowie możemy symbolicznie wyrazić szacunek i wdzięczność wobec ich bezcennego poświęcenia.

To dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie. Jesteśmy pełni podziwu dla  upowszechniania przez Ałbenę Grabowską wiedzy o historii Polski i krzewienia w ten sposób postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, jak również wdzięczni za wsparcie
w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

Podczas ostatniej wizyty Ałbeny Grabowskiej w naszym Szpitalu, która miała szczególny charakter i sentymentalne znaczenie, Dyrektor placówki – Tomasz Kopiec, osobiście wręczył dr n. med. Ałbenie Grabowskiej dyplom Honorowego Ambasadora Akcji Medycznej „Szpital w hołdzie Powstańcom Warszawskim”. W uznaniu dla pacjentów
i zespołu szpitala Autorka pozostawiła z osobistą dedykacją wybrane egzemplarze swoich dzieł.

Wierzymy, że dzięki naszej współpracy zachęcimy Powstańców Warszawskich do udziału w dedykowanej im akcji, oddając jednocześnie należny im hołd.

Przypominamy o trwających do 30 września 2023 r. zapisach. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są pod numerem telefonu: 573-958-501.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin