Idź do Menu główne Idź do głównej zawartości
Strona Facebook
Strona Instagram
Strona Linkedin
Odwróć kolory

Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu

Rozpoczęliśmy realizację Projektu dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej: „Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu".

Numer projektu: POIS.09.02.00-00-0138/18
Całkowita wartość projektu: 1 566 090,33 zł
Wysokość dofinansowania: 1 150 000,00 zł

Cel główny: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczeniu niepłodności.

Cel ogólny: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie realizacji wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy, do których należy również ginekologia i położnictwo, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa.

Cel bezpośredni: Poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w zakresie ginekologii i położnictwa, a także działań na rzecz przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym, dzięki modernizacji i doposażeniu infrastruktury Szpitala. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: Liczba osób leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wskaźnik rezultatu) – przyrost o 400 osób/rok – wartość względna (22475 osób/rok – wartość bezwzględna).

Logo Fundusze Europejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podejmuje działania zapewniające, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/
lub wysłać wiadomość na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są na dedykowanej stronie internetowej, dostępnej pod ww. linkiem.

W ramach projektu zakupiono już większą część zaplanowanej w zakresie rzeczowym, specjalistycznej aparatury medycznej służącej diagnostyce i terapii kobiet zgłaszających się do szpitala z problemem niepłodności. Dzięki temu możliwa jest już skuteczna diagnostyka, zaplanowanie i realizacja właściwej, dedykowanej, terapii, w tym zabiegowej. Zakupiono dotychczas wieżę endoskopową z torem wizyjnym HD, dwa specjalistyczne aparaty USG wyposażone w sondy niezbędne do kompleksowej oceny stanu pacjentek - zakupy za łączną kwotę 1.069.371,95 zł, finansowaną ze środków projektu. Podpisana została także umowa na dostawę histeroskopów: 2 szt. resektoskopów bipolarnych oraz 3 szt. minihisteroskopów Betocchciego. Dostawa sprzętu nastąpi jeszcze w I kwartale 2019 r.

Z uwagi na fakt, iż problem niepłodności dotyczy także partnerów, jeszcze w 2016 roku zakupiony został aparat do badania - analizy nasienia, sfinansowany ze środków własnych Beneficjenta oraz dotacji celowej Ministra Zdrowia udzielonej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. " Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce 2016-2020 w module "Utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności".

Realizacja projektu jest kontynuowana, planowane zakończenie to III kwartał 2019 roku.


 Z końcem sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu pn. "Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu". W ramach ww. przedsięwzięcia, o wartości całkowitej 1.377.687,47 zł, dofinansowanej ze środków UE i budżetu państwa zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki i terapii, w tym zabiegów, pozwalający na realizację wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, umożliwiających kompleksową opiekę nad pacjentami z problemami niepłodności. Dzięki doinwestowaniu infrastruktury szpitala, wzmocniła się jego rola, jako Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, zgodnie z założeniami PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ OCHRONY ZDROWIA PROKREACYJNEGO W POLSCE w latach 2016-2020

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon: 22 58 41 400
  telefon: 22 58 41 112
  telefon: 22 62 83 011

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon: 22 58 41 250
  faks: 22 62 16 288
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Instagram Strona Linkedin