Strona Facebook

Studenckie Koło Naukowe Gerontokardiologii – pół roku działalności. Informacja p. dr Wiktorii Niegowskiej – Przewodniczącej Koła.

logo SKNGW pracach Studenckiego Koła Naukowego (SKN) Gerontokardiologii biorą udział studenci Wydziału Lekarskiego WUM, którzy interesują się geriatrią, chorobami wewnętrznymi oraz kardiologią, a naszym celem jest poszerzanie wiedzy z tych dziedzin. Staramy się również rozwijać swoje umiejętności związane z pisaniem prac naukowych, a także umiejętności praktyczne, poprzez uczestniczenie w dyżurach doświadczonych lekarzy pracujących w Oddziale.

W czasie studiów mamy ograniczony czas kontaktu z pacjentem. Nie zawsze jest czas na rozwianie wszystkich wątpliwości, nie każdy może zbadać każdego pacjenta, a w większości przypadków zajęcia z danej dziedziny i jednocześnie czas przebywania w Oddziale trwa tydzień. Dlatego też osoby zainteresowane chorobami wewnętrznymi, geriatrią i kardiologią, chcące pogłębiać swoją wiedzę, mogą zaangażować się w działalność Studenckiego Koła Naukowego.

W ostatnich miesiącach spotkania były poświęcone zarówno zagadnieniom związanym z aktywnością naukową, jak i codzienną praktyką kliniczną. Rozmawialiśmy o niewydolności serca, niedokrwistości, chorobach przewodu pokarmowego oraz zakażeniach układu moczowego - podstawowych problemach, z którymi mierzy się każdy lekarz w swojej pracy. Zdobycie umiejętności związanych z diagnostyką oraz leczeniem tych chorób jest kluczowe dla przyszłego młodego lekarza.

Ważnym aspektem działania Koła jest aktywność naukowa. Aktualnie nasi członkowie biorą udział w dwóch badaniach prowadzonych w Klinice i angażują się w powstające na ich podstawie publikacje naukowe. W listopadzie ubiegłego roku delegatki z naszego SKN przedstawiały wstępne wyniki badań na konferencji „Kardiologia prewencyjna”. Obecnie kilka członkiń jest zaangażowanych w organizację drugiej największej konferencji studenckiej w Europie – Warsaw International Medical Congress. W jej trakcie planowane są wystąpienia na sesjach związanych z chorobami wewnętrznymi.

Z kolei w trakcie spotkań poświęconych aspektom klinicznym, wspólnie z p. dr Adą Sawicką, omawialiśmy przypadki pacjentów. Analizowaliśmy ścieżkę diagnostyczną, potencjalne diagnozy brane pod uwagę w czasie diagnostyki różnicowej, zastanawialiśmy się nad badaniami koniecznymi do postawienia diagnozy, dyskutowaliśmy o opcjach terapeutycznych. Szczególnie istotny jest fakt, że, w przeciwieństwie do kazuistyki znanej z podręczników, omawiane przypadki dotyczą realnych pacjentów, które każdy z nas może spotkać w przyszłej praktyce lekarskiej. W trakcie spotkań odbywały się również warsztaty z pisania epikryzy – umiejętności, którą powinien posiadać każdy klinicysta, a z którą nie mamy styczności podczas trwania studiów. Każdy uczestnik spotkania, na podstawie historii choroby pacjenta oraz badań wykonanych w trakcie hospitalizacji, przygotowywał epikryzę. Następnie wspólnie omawialiśmy przygotowane prace i dyskutowaliśmy, w jaki sposób mogłyby być one bardziej klarowne i czytelne.

Koło oferuje możliwość brania udziału w dyżurach. Dzięki małym grupom, studenci mogą doskonalić umiejętności zbierania wywiadu oraz przeprowadzania badania przedmiotowego, a lekarze z Kliniki bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą i przekazują cenne wskazówki.

Ostatnie miesiące obfitowały w różne aktywności w SKN Gerontokardiologii. Liczba zaangażowanych członków potroiła swoją liczbę, a my zdobyliśmy nowe umiejętności, pogłębiliśmy swoją wiedzę i nawiązaliśmy między sobą nowe znajomości i przyjaźnie. Podsumowując ostatnie półrocze działalności Koła, widząc, jak prężnie się ono rozwija, z ciekawością i optymizmem czekam na to, co przyniosą kolejne miesiące.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl
 • Logo Teraz Polska
  BiP
  Strona Facebook