Strona Facebook
Strona Linkedin

Zasady udziału ojca dziecka w procedurze porodu rodzinnego oraz procedurze kangurowania

ZARZĄDZENIE NR 95/2021

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. W. Orłowskiego CMKP
00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie określenia zasad udziału ojca dziecka
w procedurze porodu rodzinnego oraz procedurze kangurowania
w czasie trwania pandemii COVID-19

W związku z rekomendacją Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych z dnia 5 listopada 2021r., na podStawie S 9 ust. 1 Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zarządzam, co następuje:

§ 1.


 1. Do udziału w procedurze porodu rodzinnego oraz procedurze kangurowania może zostać dopuszczony ojciec zaszczepiony szczepionką przeciw COVID-19, u którego w dniu porodu / kangurowania wykonany został na terenie Szpital test antygenowy (i uzyskany został wynik ujemny). Wynik testu musi zostać wpisany do bazy EWP oraz w dokumentacji medycznej (historii choroby).
 2. Wymaga się aby ojciec dopuszczony do udziału w procedurze porodu rodzinnego/ procedurze kangurowania stosował maskę filtrującą (FFP2/FFP3), a jeśli ojciec dziecka nie posiada takiej maski powinien ją otrzymać od personelu Oddziału Klinicznego, w którym realizowana jest procedura.
 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Linkedin