Strona Facebook

Aktualności

Rozwijamy leczenie bariatryczne w ramach pilotażowego programu KOS-BAR

Szpital nasz z powodzeniem realizuje pilotażowy program kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentami z otyłością olbrzymią, kwalifikującymi się do leczenia chirurgicznego (bariatrycznego). Jesteśmy jednym z 3 szpitali realizujących ten program w Warszawie.

Rosnąca świadomość zdrowotna w społeczeństwie powoduje, że otyłość jest obecnie postrzegana tak, jak każda inna choroba podlegająca leczeniu. Leczenie ambulatoryjne otyłości olbrzymiej, nie zawsze jest skuteczne, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na leczenie bariatryczne (operacyjne). Przynosi ono trwałe i widoczne efekty w krótkim czasie, a pacjenci szybko wracają do normalnego funkcjonowania.

Leczenie bariatryczne w naszym Szpitalu cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów, nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. Statystyki realizacji programu KOS-BAR wskazują, że od dn. 2 stycznia 2022 r. do dn. 31 stycznia br. do programu zakwalifikowało się 380 osób, a na pierwszą wizytę konsultacyjną w I kwartale br. zapisanych jest 106 osób. Operacje bariatryczne wykonano u 108 pacjentów, do końca lutego br. zoperowane będą kolejne 42 osoby, a następnych 44 pacjentów oczekuje na wyznaczenie terminu operacji. Pacjenci cenią sobie zarówno jakość opieki medycznej, jak i skoordynowanie jej wszystkich etapów.

Zwiększająca się liczba zgłoszeń do programu KOS-BAR stworzyła potrzebę poszerzenia bazy leczniczej skierowanej do pacjentów z otyłością olbrzymią. Dlatego zwróciliśmy się do Ministra Zdrowia o udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów prac remontowo-modernizacyjnych nie użytkowanej dotąd powierzchni Szpitala z przeznaczeniem na leczenie bariatryczne, a także kosztów zakupu aparatury i sprzętu medycznego, służących temu zadaniu. I takie środki otrzymaliśmy.

Prace inwestycyjne objęły 121 m² powierzchni, co pozwoliło na utworzenie:

 • 2 sal chorych o wysokim standardzie (z łazienkami) dla osób nie wymagających podwyższonej lub intensywnej opieki,
 • izolatki z dozorem kamer,
 • pokoju pielęgniarek z monitoringiem wizyjnym izolatki,
 • toalety dla personelu.

Wykonano:

 • prace budowlane (wyburzenia, nowe ściany, prace wykończeniowe, stolarka drzwiowa),
 • instalacyjne i teletechniczne (oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne, gniazda elektryczne, uziemienia itp.),
 • sanitarne (wodno-kanalizacyjne, wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne).

W efekcie realizacji omawianych prac poprawiliśmy standard leczenia bariatrycznego w naszym Szpitalu. Posiadamy obecnie dodatkową bazę leczniczą dla pacjentów objętych programem pilotażowym, a także izolatkę umożliwiającą odosobnienie pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

ZABURZENIA ODDYCHANIAPODCZAS SNU – zapraszamy na badanie polisomnograficzne

Sen
Badanie to wykonuje się w celu oceny snu pacjenta i sprawdzenia czy cierpi na zaburzenia oddychania podczas snu. Polisomnografia polega na nieprzerwanym zapisie różnych parametrów w czasie snu.

Rejestracji poddane są parametry fizjologiczne takie jak: saturacja, tętno, EKG, EEG (elektroencefalografia) i EOG (elektrookulogram), a także EMG (elektromiogram), ruchy oddechowe klatki piersiowej oraz przepony, przepływ powietrza w górnych drogach oddechowych oraz aktywność ruchowa podczas snu. Aby wynik był wiarygodny, niezbędna jest rejestracja co najmniej 6-8 godzin snu. Informacja na temat przygotowana do badania dostępna przy rejestracji na badanie.

UWAGA! Skierowanie na polisomnografię należy dostarczyć do Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii (wejście C, 4 piętro). Warunkiem wykonania badania jest posiadanie skierowania do ww. Oddziału tut. Szpitala. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 58-41-118.

Zapraszamy do Poradni Schorzeń Plamki Żółtej

Zapraszamy do Poradni Schorzeń Plamki Żółtej Oddziału Klinicznego Okulistyki naszego Szpitala.

Proponujemy krótkie terminy oczekiwania na pierwszą wizytę w Poradni Okulistycznej oraz specjalistyczną opiekę w zakresie m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz innych schorzeń plamki żółtej.

Zapisy ze skierowaniem telefoniczne - (22) 58-41-185 lub osobiste w Sekretariacie Kliniki (5 piętro).

Podziękowanie – Oddział Kliniczny Neurologii i Epileptologii

Pragnę złożyć Pani Profesor wielkie Podziękowanie za wspaniały Zespół leczenia udarów, neurologii i epileptologii w Klinice im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.

Dziękuję za Lekarzy i ludzkie podejście do chorego i jego wymagań, zaczynając od Lekarza przyjmującego mnie na Oddział Neurologii w dn. 9.11.22 r. , jego podejście do chorego, będącego w ciężkim stanie zdrowotnym i psychicznym, wnikliwą analizę wyników badania TK, konsultacje z rodziną chorego. Dziękuję także innym Lekarzom z Oddziału i poza Oddziałem. Jestem niezmiernie wdzięczna całemu Zespołowi Pielęgniarskiemu za troskliwą opiekę, pełną dogadzania choremu, za te kroplówki podtrzymujące moje zdrowie, zwłaszcza głowę.

Składam serdeczne podziękowanie i uznanie Zespołowi Pomocy Pacjentom, Salowym, pełnym poświęcenia, za ich ciężką i uciążliwą pracę przy pacjencie. Brak mi słów by podziękować za ich łagodny uśmiech przy wykonywanej pracy i innych czynnościach, ponieważ byłam pacjentem leżącym 2 tygodnie. Dziękuję za codzienne kąpanie wieczorem i dokładne mycie rano, pomaganie przy posiłkach, jedzonych prawie pół leżąco.

Jestem wdzięczna, że leczona byłam na Oddziale Klinicznym Neurologii i Epileptologii – Oddziale Leczenie Udarów, pod opieką Prof. dr hab. n. med. Urszuli Fiszer.

Ponieważ nie mam jeszcze zakończonego leczenia, polecam się opiece Pani Profesor i innym Lekarzom Oddziału Klinicznego Neurologii i Epileptologii, Oddział Leczenia Udarów.

                                                                                                             

Warszawa, 10.12.2022r.                                                                                     Genowefa Dyląg

Szlachetna Paczka – akcja studentów Wydziału Polonistyki UW i naszego Szpitala

Szlachetna Paczka.2

Szlachetna Paczka, to jak wiemy, ważna inicjatywa łącząca ludzi, którzy dzieląc się z innymi wspierają najbardziej potrzebujących, znajdującym się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej. Apogeum tych działań przypada na grudzień – czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kiedy to tradycyjnie przekazujemy sobie życzenia i prezenty.

Podstawą akcji Szlachetnej Paczki są darczyńcy i wolontariusze, którzy dary zbierają, przygotowują i dostarczają do wytypowanych osób i rodzin. Co cieszy, są to w dużej mierze ludzie młodzi. Wolontariuszami Szlachetnej Paczki byli m.in. studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zgromadzili znaczną ilość różnego rodzaju artykułów, wypełniając nimi aż 9 kartonów. Były to m.in. środki czystości i kosmetyki, artykuły spożywcze różnego rodzaju o długim terminie ważności, ubrania (bluzy, kurki, buty), a nawet pościel i kołdry.

Nasz Szpital może poszczycić się skromnym udziałem w tej akcji, oferując pomoc w transporcie. Studenci szczególnie dziękują p. Annie Zdun – Kierownik ds. Pielęgniarek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Drodzy STUDENCI – gratulujemy i dziękujemy.  Największą dla Was nagrodą jest wdzięczność obdarowanych.

PODZIĘKOWANIE

Wyrazy wdzięczności oraz szacunku dla profesjonalizmu i empatii dla całego Personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, ze szczególną estymą dla Prof. dr hab. n. med. Piotra Jankowskiego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana dr. Michała Wąsowskiego oraz Pani dr Agaty Bogołowskiej-Stieblich za serce włożone w cały proces diagnostyczno-terapeutyczny, za wspaniałą opiekę, jaką roztoczyliście Państwo nad Mirosławem Bacisz, za ogromną cierpliwość, pomimo wielu tygodni hospitalizacji.

Serdeczne podziękowania składają żona i córki Mirosława Bacisz

Konferencja „Pułapki w Neurologii” – Pani Prof. Urszula Fiszer Przewodniczącą Sesji III

W dniach 2-3 grudnia br. w Krakowie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja „Pułapki w Neurologii”. Podczas Konferencji poruszone zostały najistotniejsze tematy dotyczące chorób neurologicznych, takich jak padaczka, udar mózgu, bóle głowy, choroby neurodegeneracyjne oraz wiele innych.

Pani Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer, Kierownik Oddziału Klinicznego Neurologii i Epileptologii naszego Szpitala, była Przewodniczącą Sesji III tej Konferencji. Wygłosiła również wykład na temat: Czynniki zapalno-immunologiczne w etiopatogenezie choroby Parkinsona – implikacje dla terapii. Z kolei Pani Prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak (CMKP) wygłosiła wykład: Porażenie Todda – jak łatwo się pomylić”.

Zagadnienia poruszone podczas Konferencji związane z prawidłową diagnostyką oraz leczeniem pacjentów z chorobami neurologicznymi spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników i z pewnością będą przydatne w codziennej praktyce lekarskiej.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl
 • Logo Teraz Polska
  BiP
  Strona Facebook