Strona Facebook
Strona Linkedin

Oddział Kliniczny Neonatologii

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 31 maja 2023 r. Szpital zaprzestaje udzielania świadczeń z zakresu neonatologii w Oddziale Klinicznym Neonatologii, Poradni Neonatologicznej oraz komórkach powiązanych.

Od dnia 1 czerwca 2023 r. świadczenia neonatologiczne  realizowane będą przez zespół Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, który przejmuje całość kontraktu Szpitala w zakresie neonatologii konsolidując świadczenia w zakresie ginekologii, położnictwa i perinatologii w utworzonej Klinice Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  - Klinice Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii CMKP.

Załącznik - dokument PDF


Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon:(22) 58-41-170, (22) 58-41-183, (22) 58-41-173

Kierownik Oddziału Klinicznego
Prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska
Kierownik ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Elżbieta Baranowska - Specjalista Pielęgniarstwa Neonatologicznego

informator ODDZIAŁU KLINICZNEGO NEONATOLOGII.PDF


Podziękowania

Oddział Kliniczny Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP przechodzi do historii. W dniu 31 maja 2023 roku zamkniemy za sobą drzwi Szpitala przy ulicy Czerniakowskiej 231. Zostawiamy za sobą wiele lat ciężkiej i odpowiedzialnej, ale też twórczej i obfitującej w wiele radosnych zdarzeń pracy.

W tym wieloprofilowym Szpitalu rodziły kobiety z prawidłowo przebiegającą ciążą, ale przede wszystkim z ciążą powikłaną. To w szczególności dla nich pracował zespół położniczy i neonatologiczny. Niepowtarzalność w skali regionu opieki położniczo-neonatologicznej naszego Szpitala polegała na ulokowaniu jej w szpitalu wieloprofilowym, z dostępnością ciężarnej i rodzącej do specjalisty neurologa, epileptologa, okulisty, chirurga, urologa, kardiologa i internisty w jednym miejscu. Kompleksowości opieki nad chorą ciężarną/rodzącą dopełniał oddział intensywnej terapii, w którym skutecznie leczono stany bezpośredniego zagrożenia życia u tych kobiet.

W zespole neonatologicznym sprawowaliśmy opiekę nad noworodkami każdej kategorii ryzyka, od początku w wystandaryzowanym systemie pracy nenatologicznej, współpracując z gronem super-konsultantów i z innymi szpitalami gotowymi przejąć opiekę nad noworodkami wymagającymi wyższej diagnostyki i terapii.

Jednocześnie prowadziliśmy żywą aktywność naukową, m. in. wdrożyliśmy nowatorski projekt wyłącznego karmienia naturalnego, co było możliwe dzięki założonemu w 2012 roku przy Klinice Neonatologii pierwszemu w Polsce bankowi mleka kobiecego. Realizowaliśmy wspólnie z wieloma ośrodkami w Europie pilotażowe badania automatycznej kontroli tlenu u noworodków z niewydolnością oddychania. Obecnie jest to rekomendowana metoda podaży tlenu noworodkom urodzonym przedwcześnie. Jednocześnie realizowaliśmy dużą aktywność dydaktyczną i popularyzującą wiedzę w formie licznych kursów dla lekarzy, ponadto webinarów, konferencji oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Z pracy czerpalismy wiele satysfakcji, inspiracji i radości, chociaż niejednokrotnie była wyczerpująca. Jednak zdrowie dziecka i radość rodziców zawsze dawały nam siłę i motywację do działania. Wyrazem wdzięczności rodziców dla mojego Zespołu jest wiele serdecznych słów podziękowań i ogromna ilość kolaży z historiami naszych absolwentów, wypełniających wszystkie ściany naszej Kliniki. Te słowa, obrazy i teksty zostaną z nami na zawsze niezależnie od tego, dokąd rzucą nas wichry losu.

Mojemu Zespołowi, z którym udało się dokonać tych wszystkich wielkich rzeczy, składam ogromne wyrazy podziękowania, wdzięczności i szacunku.

Bądźcie, jacy jesteście, nie dajcie się pokonać słabościom i przenigdy nie zatraćcie wielkiego etosu pracy, który prezentujecie.

 

Maria WilińskaZwiększone możliwości przyjęć noworodków do Klinicznego Oddziału Neonatologi

W związku z remontem części Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu im. prof. W. Orłowskiego CMKP posiadamy zwiększone możliwości przyjęć noworodków do Klinicznego Oddziału Neonatologii.

Serdecznie zachęcamy do kierowania do nas małych pacjentów.

Dysponujemy:

 • miejscami "intensywnymi" z pełnymi możliwościami wspomagania oddychania i przyłóżkowej diagnostyki obrazowej
 • opieką pośrednią i ciągłą dla noworodków mniejszego zagrożenia zdrowia.

Przyjmujemy pacjentów:

 • bezpośrednio po urodzeniu w innym szpitalu
 • noworodki i młode niemowlęta przebywające jeszcze w szpitalu lub już w domu
  • ze stanami niedokarmienia, niedożywienia
  • z żółtaczką o różnej etiologii
  • stany po zakrztuszeniu, infekcje kataralne, zakażenia układu moczowego
  • w stanach przewlekających się, jak dysplazja oskrzelowo-płucna
  • z podstawowymi zaburzeniami metabolicznymi, jak osteopenia wcześniaków
  • ciężka niedokrwistość
  • do szczepień ochronnych, jeśli ich wykonanie powinno nastąpić w warunkach szpitalnych.

Hospitalizujemy:

 • noworodki i niemowlęta (które nie ukończyły 8 tygodnia życia) kierowane z innych szpitali
 • noworodki i niemowlęta (które nie ukończyły 8 tygodnia życia) kierowane z domu (przez poradnie, SOR-y, NOL),

Dysponujemy bazą stricte szpitalną, a także psychologiem, fizjoterapeutą, neurologopedą i doradcami laktacyjnymi (patrz informacja poniżej). Prowadzimy Szkołę dla Rodziców. Dla noworodków dysponujemy zespołem konsultantów zewnętrznych, a przypadki do pogłębionej diagnostyki kierujemy do odpowiednich ośrodków.

Dla matek posiadamy:

 • miejsca hotelowe z wyżywieniem szpitalnym, bez dodatkowych opłat.
 • w przypadku nagłej potrzeby, dla chorych matek przebywających w hotelu doraźną możliwość konsultacji wielu specjalistów, jak chirurg, internista, kardiolog, okulista, neurolog, epileptolog, chirurg plastyczny.

Dla Rodziców oferujemy:

 • możliwość przebywania razem z dziećmi
 • otwartość Kliniki 24/7
 • czynne włączanie do opieki neurorozwojowej nad swoimi dziećmi
 • edukację w ramach Szkoły dla Rodziców
 • kontynuację opieki nad dzieckiem przez specjalistów Kliniki w przyklinicznej specjalistycznej Poradni Neonatologicznej po jego wypisie.

Serdecznie zapraszamy

prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska wraz z Zespołem

Szczegółowe informacje o działalności Kliniki Neonatologii – patrz poniżej

Tel kontaktowe:
Sekretariat i Kierownik Kliniki  22 58 41 170 (do 15-tej)
Gab. lekarski      22 58 41 171
OION                22 58 41 183
Oddział opieki pośredniej (pielęgniarki/położne)    22 58 41 188

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA O KLINICZNYM ODDZIALE NEONATOLOGII
SPSK IM. PROF. W.ORŁOWSKIEGO CMKP

Standard ośrodka: III poziom referencyjny opieki perinatalnej

Tryb przyjęć pacjentów:

 • urodzone w ośrodku
 • przekazane z innego szpitala
 • przyjęcia z domu

Wyposażenie:

 • pełne wyposażenie w aparaturę monitorującą
 • kompleksowe wyposażenie w aparaty do wspomagania oddychania (HFNC, nCPAP, NIPPV, MW, iNO, HFOV)
 • żywienie pozajelitowe przygotowywane i realizowane w Ośrodku.

Specjalistyczne procedury szpitalne:

 • pełna standaryzacja diagnostyki zakażenia, stanów niedoborowych, zaburzeń metabolicznych, stanów przejściowych noworodka,
 • kompleksowe leczenie zaburzeń hematologicznych, w tym leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi, transfuzja wymienna krwi i leczenie konfliktów serologicznych w zakresie Rh, grup głównych krwi i konfliktu w zakresie płytek krwi,
 • diagnostyka obrazowa w oparciu o bazę własną i konsultantów zewnętrznych.

Kadra:

 • wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, w tym lekarze neonatolodzy szkoleni w Polsce, Europie, Kanadzie i USA
 • pielęgniarki i położne pracujące w systemie ciągłego doskonalenia zawodowego
 • zatrudnieni na stałe fizjoterapeuta, neurologopeda, psycholog kliniczny, konsultanci laktacyjni
 • system wysokospecjalistycznych konsultantów zewnętrznych (konsultacje usg, neurologiczne, kardiologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne, okulistyczne).

Nowatorskie procedury i programy badawcze:

 • pierwsze w Polsce, prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Europie i USA pionierskie badania nad optymalizacją tlenoterapii poprzez zastosowanie automatycznej regulacji podaży tlenu podczas wentylacji dróg oddechowych, pozwalające tworzyć algorytmy bezpiecznego stosowania właściwych stężeń tlenu u noworodków,
 • autorski Program wyłącznego karmienia naturalnego noworodków przedwcześnie urodzonych i chorych, oparty na utworzonym w roku 2012 pierwszym w Polsce banku mleka kobiecego
 • prowadzenie/udział wielu innych projektów klinicznych, m.in. szczepienia ochronne wcześniaków, opieka nad noworodkami matek z padaczką, gospodarka Ca – P noworodków urodzonych przedwcześnie, bezpieczeństwo nowych metod wentylacji zastępczej z gwarantowaną objętością czy przydatnością monitorowania utlenowania mózgu (NIRS) u wcześniaków.

Nauka i dydaktyka • szkolenie lekarzy, w szczególności lekarzy specjalizujących się w dziedzinie neonatologii, pediatrii i medycyny ratunkowej, • ośrodek akredytowany do szkolenia specjalizacyjnego w zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, perinatologii, pediatrii, laryngologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej.

Dla Rodziców

 1. Autorski Program Wczesnej Stymulacji Laktacji obejmujący m. innymi:
  • profesjonalną opiekę laktacyjną od pierwszej godziny po urodzeniu i przez cały okres hospitalizacji
  • merytoryczne wsparcie w ewentualnych problemach w laktacji
  • otwartość oddziału dla rodziców z dostępem do dziecka 7/24h
  • wczesne włączanie rodziców do opieki neurorozwojowej nad dzieckiem
  • bieżąca opieka fizjoterapeuty, neurologopedy psychologa klinicznego i specjalisty laktacyjnego nad dziećmi i ich rodzicami.
 2. Pokój laktacyjny dla matek dochodzących do hospitalizowanych dzieci
 3. Bezpłatny hotel dla matek, które chcą przebywać z dzieckiem w szpitalu
 4. Nieograniczony dostęp do laktatorów klasy szpitalnej z najwyższym poziomem bezpieczeństwa epidemiologicznego
 5. Systematyczne spotkania edukacyjne w Szkole dla Rodziców
 6. Kontynuacja opieki medycznej nad noworodkami po wypisaniu z Oddziału, sprawowaną w przyklinicznej Poradni Neonatologicznej przez specjalistów Kliniki.

INFORMACJA (28.01.2022)
zgodnie z poleceniem Dyrekcji SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, z powodu zagrożenia epidemiologicznego w okresie nasilenia pandemii SARS-CoV-2, dla wszystkich matek przybywających z domu do swoich dzieci w Klinice Neonatologii wprowadza się obowiązek każdorazowo dostarczenia testu antygenowego w kierunku COVID-19. Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu pozwalającym na przebywanie matki przy dziecku w Oddziale odbiera pielęgniarka/położna zajmująca się dzieckiem w danym dniu. Obowiązek testowania wprowadza się w dniu ogłoszenia, do odwołania.


ZASADY PRZEBYWANIA MATKI Z NOWORODKIEM W ODDZIALE NEONATOLOGII W OKRESIE PANDEMII COVID19 - aktualizacja zaleceń na dzień 22.10.2021 r.

Wychodząc naprzeciw pragnieniu Mam naszych pacjentów oraz samych noworodków, w porozumieniu z Dyrekcją Szpitala, Zespołem d/s Jakości oraz Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych zaktualizowaliśmy ZASADY PRZEBYWANIA MATKI Z NOWORODKIEM W ODDZIALE NEONATOLOGII W OKRESIE PANDEMII COVID19, stosownie do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Harmonogram przebywania w Oddziale Klinicznym Neonatologii matek wypisanych ze szpitala ustala, jak dotychczas, Kierownik Oddziału Klinicznego. Dokument określa m.in. terminy i czas pobytu matki z noworodkiem w taki sposób, aby jednoczasowo w jednej sali przebywała jedna matka dojeżdżająca z domu.

Niezależnie, bez ograniczeń przebywają z dziećmi matki hospitalizowane w oddziale położniczym i mamy przebywające w szpitalnym pokoju hotelowym.

Grafik pobytu matki z dzieckiem jest na bieżąco dostosowywany do rotacyjnego ruchu pacjentów między Oddziałami Intensywnej Terapii Noworodka, salą patologii noworodka, salą obserwacyjną oraz wypisami dzieci z Kliniki. Dynamicznie zmieniający się Harmonogram terminów i czasu pobytu mamy przy każdym noworodku przekazywany jest matkom oraz aktualnie pracującemu personelowi medycznemu.

Staramy się nie ograniczać czasu przebywania matki z dzieckiem bez uzasadnienia. Dokładamy starań, aby był on jak najdłuższy, ale z zachowaniem zasady o nie gromadzeniu się rodziców „z zewnątrz” w jednym pomieszczeniu.

Lekarz prowadzący dziecko omawia z matką warunki pobytu z noworodkiem w oddziale, procedury higieny rąk i stosowania środków ochrony osobistej.

Z racji bieżącej sytuacji epidemiologicznej, decyzją Dyrekcji Szpitala wstrzymano od dnia 22 października 2021 r. możliwość odwiedzin ojca u dziecka. Utrzymano natomiast możliwość kangurowania noworodka po cięciu cesarskim przez ojca, jako realizację procedury medycznej. Wszystkich Tatusiów zachęcamy do korzystania z możliwości przesyłania zdjęć i filmów a także do kontaktu telefonicznego i mailowego z zespołem Kliniki.

Cieszymy się, że mimo pandemii SARS-CoV-2 Oddział Kliniczny, a w szczególności nasi mali pacjenci, będą cieszyć się obecnością swoich mam. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości!

Maria Wilińska

Dodano: 22.10.2021 r.


UWAGA

Szanowni Rodzice,

Stosując się do Rozporządzenia Dyrekcji Szpitala im. prof. W.Orłowskiego CMKP uprzejmie informuję, że wstrzymujemy do odwołania przebywanie rodziców z noworodkami hospitalizowanymi w oddziale intensywnej terapii, oddziale opieki ciągłej (tzw. patologii noworodka) oraz oddziale opieki pośredniej (tzw. odcinek obserwacji noworodka).
Informacja ta nie dotyczy matek, które są hospitalizowane w Klinice Położnictwa i które zachowują bezpośredni dostęp do swoich dzieci.

Kontakty: telefoniczne i mailowy z nami oraz informacje na temat odciągania, przechowywania, transportu i oznaczania mleka kobiecego zawarte są w Informatorze Kliniki, który otrzymaliście Państwo w dniu przyjęcia dziecka do naszej Kliniki. Zdezaktualizowaną informacją jest rozdział Zasady pobytu rodziców w Klinice Neonatologii.

Jednocześnie informuję, że:
- odciągnięte w domu mleko matczyne należy dostarczać i pozostawiać w pokoju laktacyjnym SPSK,
- informacje o zauważonych niepokojących objawach chorobowych u matki, w szczególności objawach zakażenia koronawirusem oraz podjętych działaniach zapobiegawczych lub leczniczych należy przekazywać nam niezwłocznie po ich wystąpieniu,
- szkoła dla Rodziców dostępna ONLINE

Proszę o zrozumienie sytuacji. Podjęte działania mają na celu ochronę zarówno Państwa dzieci jak też pracującego z nimi personelu medycznego.

Jednocześnie, rozumiejąc Państwa niepokój, deklarujemy na Państwa życzenie wysyłanie bieżącego zdjęcia fotograficznego dziecka na podany wcześniej adres mailowy oraz aktywne dostarczanie informacji o jego stanie zdrowia w sytuacji, gdyby uległo ono istotnej zmianie.

Zasady udzielania informacji pozostają bez zmian z wyłączeniem spotkań osobistych z zespołem Kliniki. Zarówno ja jak i mój zespół dołożymy wszelkich starań, aby proces leczenia Państwa dziecka oraz kontakt z nami był jak najskuteczniejszy w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

prof. CMKP dr hab. Maria Wilińska Kierownik Kliniki Neonatologii


Oddział noworodków zdrowych

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia opieka nad noworodkami zdrowymi zorganizowana jest w systemie roomin-in. Oznacza to, że dziecko od urodzenia pozostaje z matką na wspólnej sali. Wysoko wykwalifikowany personel oddziału noworodkowego i położniczego otacza matkę i dziecko troskliwą opieką. Wdrażamy procedury opieki nad matką karmiącą, zgodne z promocją karmienia naturalnego. Codzienne badania lekarskie, stały nadzór pielęgniarki i położnej, porada certyfikowanego konsultanta i doradcy laktacyjnego czynią pobyt w Klinice bezpiecznym i przyjemnym.
Oddział Patologii Noworodka

Niestety nie wszystkie noworodki rodzą się zdrowe. Część z nich wymaga obserwacji, diagnostyki, a nawet leczenia. Dla tej grupy naszych pacjentów przystosowaliśmy część kliniki, w której stosuje się bezpośredni nadzór nad stanem zdrowia dzieci. Nowoczesne, profesjonalne inkubatory, systemy monitorujące, wysokie i stale aktualizowane umiejętności lekarzy i pielęgniarek, możliwość szerokiej diagnostyki i wielokierunkowego leczenia, postępowanie według obowiązujących światowych standardów – służą noworodkom z zaburzeniem stanu zdrowia.

Intensywna Terapia Noworodka

Profesjonalnie zorganizowany i wyposażony w najbardziej nowoczesny sprzęt do ratowania życia noworodkom wszystkich kategorii ryzyka zapewnia możliwość leczenia ciężkich zespołów niewydolności oddychania różnej etiologii, począwszy od kontrolowanej tlenoterapii biernej i nieinwazyjnego wspomagania wentylacji, poprzez różne formy oddechu zastępczego z możliwością synchronizacji z oddechem pacjenta, po wentylację mechaniczną z użyciem tlenku azotu (NO) i oscylacyjną (HFOV).

Piękna i niepowtarzalna karta historii Kliniki związana jest z osobą Pani prof. Danuty Łozińskiej i jej badaniami nad konfliktem serologicznym. Zespół położniczy i neonatologiczny kultywuje tę tradycję, rozwijając diagnostykę prenatalną oraz leczenie w okresie płodowym i po urodzeniu.

Specyfiką Kliniki jest ponadto hospitalizacja noworodków z wykrytymi prenatalnie wadami wrodzonymi. Dzieciom tym zapewniamy profesjonalną pierwszą pomoc i przekazanie do właściwych ośrodków dalszego leczenia.

Klinika współpracuje z zespołem konsultantów z dziedziny kardiologii, okulistyki, radiologii, ultrasonografii, rehabilitacji, chirurgii.

Zespół lekarzy jest zaangażowany w prowadzenie programów naukowych skupionych głównie wokół tematyki diagnostyki, monitorowania i leczenia noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

Bank Mleka Kobiecego

W marcu 2012 roku otwarto przy Klinice Neonatologii pierwszy w Polsce bank mleka kobiecego. Dzięki temu każdy noworodek, który przejściowo nie może być karmiony mlekiem własnej matki, ma szansę być karmiony mlekiem kobiecym.

Mleko ludzkie posiada niezastąpione unikalne właściwości odżywcze, immunologiczne, troficzne oraz stymulujące wzrastanie i rozwój dziecka. Korzyści karmienia mlekiem kobiecym są widoczne przede wszystkim w okresie noworodkowym, ale rozciągają się też na całe życie człowieka. Klinika prowadzi badania naukowe nad dalszymi korzyściami wyłącznego karmienia naturalnego.

Mleko pozyskiwane jest od zdrowych i prowadzących właściwy tryb życia Honorowych Dawczyń. Jest ono w standaryzowanych warunkach pobierane, przechowywane, przetwarzane oraz podawane potrzebującym pacjentom. Grupą noworodków najbardziej potrzebującą, są ciężko chore noworodki na intensywnej terapii. W związku z niezwykle przyjaznym przyjęciem idei banku mleka zarówno przez Dawczynie, jak i Pacjentów Szpitala, wszystkie noworodki potrzebujące dokarmiania, po wyrażeniu takiego życzenia przez Rodzica, są beneficjentami tego pokarmu.


 Szkoła dla Rodziców "Nasze spotkania"

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od 14 października wznowiliśmy działalność Szkoły dla Rodziców. Dla Państwa oraz naszego bezpieczeństwa spotkania odbywają się on-line. Dzięki uprzejmości i pomocy naszej Uczelni, Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, dysponujemy stosowną licencją na platformie Zoom. Zajęcia odbywają się w każdą środę miesiąca o godzinie 13.00.

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wznowienia działalności Szkoły, w szczególności naszemu psychologowi mgr Magdalenie Sibickiej, jak też Wykładowcom. Prosimy o zgłaszanie się rodziców aktualnie i w przeszłości hospitalizowanych dzieci na pocztę Kliniki.

Bardzo cieszymy się, że możemy pomóc, zwłaszcza Ojcom naszych noworodków, przetrzymać ten trudny czas rozłąki z dziećmi hospitalizowanymi w Oddziale Intensywnej Opieki Noworodka.

W październiku odbędą się trzy spotkania: 14, 21 oraz 28 dnia miesiąca.

Plan Zajęć Szkoły dla Rodziców


Aktualności

Spotkanie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią - 14 grudnia 2022 r.

Serdecznie zapraszam na przedświąteczne, ostatnie w tym roku spotkanie organizowane przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią i Klinikę Neonatologii CMKP, poświęcone rozwiązywaniu złożonych problemów laktacyjnych. Dodatkowo,  będziemy mówić o laktacji jako zagadnieniu zdrowia publicznego oraz o profilaktyce zakażeń RSV w grupie najmłodszych dzieci. Podczas webinaru - niespodzianka dla uczestników.

Udział w webinarze jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestnictwa!

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7wW5MJHbWadJs82w7ox0mgtWPwb4thvpfKqGRBRGVdnxxg/viewfo


12


Co nowego w profilaktyce zakażeń wirusowych?
Karmienie piersią istotne w dziedzinie zdrowia publicznego
Rozwiązywanie problemów w karmieniu piersią -przewodnik

Konferencja Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Kliniki Neonatologii CMKP
14 grudnia 2022
www.laktacja.pl

Partnerzy
Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP
PZWL
AstraZeneca
Grenevo

Webinar KUKP 14 grudnia godz. 18:00

Co nowego w profilaktyce zakażeń wirusowych?
Karmienie piersią istotne w dziedzinie zdrowia publicznego.
Rozwiązywanie problemów w karmieniu piersią - przewodnik.

Organizatorzy:

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

Klinika Neonatologii CMKP

PROGRAM
GodzinaPrezenterTytuł wystąpieniaAfiliacja
18:00-18:20 prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska Program profilaktyki zakażeń wirusem RS u wcześniaków – wyzwania i nowe możliwości. KUKPCMKP
18:20-18:30 mgr Barbara Abramczyk Nowe możliwości zapobiegania zakażeniom wirusem grypy AstraZeneca
18:30-18:50 prof. dr hab. med. Jarosław Pinkas Karmienie naturalne jako element zdrowia populacyjnego. Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP
18:50-19:00 Odpowiedzi na pytania z czatu
19:00-19:20 dr hab. n. prawnych Radosław Tymiński Prawne konsekwencje nieprzestrzegania Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej Kancelaria Prawna RT
19:20-19:40 dr Elżbieta Szkudlarek Przypadek: konsekwencje braku wczesnej diagnozy zaburzeń ssania certyfikowany doradca laktacyjny
19:40-20:00 Tomasz Chodkowski Standard higieniczny odciągania pokarmu warunkach podwyższonego ryzyka Grenevo
20:00-20:40 Marzena Kostuch
Maria Wilińska
Trudne przypadki - karmienie piersią w problemach zdrowotnych dziecka i matki. KUKP
CMKP
20:40 Odpowiedzi na pytania z czatu

Partnerzy:

 • Zakład Medycyny Stylu Życia CMKP
 • PZWL
 • AstraZeneca
 • Grenevo

Uwaga:

dla uczestników webinaru promocyjna cena książki Laktacja t.1. Kompendium dla praktyków (szczegóły podczas webinaru)

 • zapowiedź konferencji stacjonarnych KUKP w 2023 roku.

Rejestracja: www.laktacja.pl  formularz zgłoszeniowyŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA 2022

Szanowni Państwo,

Rokrocznie, w dniu 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka (noworodki urodzone przed 37 tygodniem ciąży). W tym roku, w Polsce, będzie to już po raz 12. dzięki inicjatywie Fundacji Wcześniak, podjętej w 2011 roku.

Symbolem obchodów jest wizerunek niemowlęcych skarpeteczek zawieszonych na sznurku, w tym jednej szczególnie małej oraz fioletowe oświetlenie obrazujące delikatność i wyjątkowość. To właśnie te cechy charakteryzują dzieci przedwcześnie urodzone. One nie są przygotowane do samodzielnego funkcjonowania z uwagi na niedojrzałość układów: odpornościowego, oddechowego, pokarmowego i neurologicznego. W związku z tym wymagają szczególnej troski i wyjątkowego zaangażowania zespołów medycznych, a także nieocenionej bliskości i miłości obojga rodziców.

W imieniu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią składam wszystkim wcześniakom i ich wspaniałym, dzielnym rodzicom serdeczne życzenia wielu powodów do radości oraz wytrwałości w wysiłku wychowywania małych pociech, często bardzo wyczekiwanych. Wzajemne wsparcie i słowa otuchy mają niezwykły wymiar w relacjach rodzinnych, gdy stopniowo przywracana jest sprawność maluszka. W tym zakresie bezcenna jest opieka, pomoc i wsparcie zespołów medycznych, które korzystając z osiągnięć nauki przywracają do sprawności najmniejszych pacjentów. Dlatego też serdecznie życzę, w szczególności, wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom oraz logopedom osiągania nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w walce o życie i zdrowie najmniejszych podopiecznych. To Oni w czasie na ogół wielotygodniowego pobytu na oddziale otaczają troskliwą opieką wcześniaczki i udzielają wsparcia i fachowej pomocy rodzicom. Miało to szczególny wymiar w czasie wielu obostrzeń związanych z pandemią.

Miejmy nadzieję, że obecny i kolejne Dni Wcześniaka pozwolą wszystkim optymistycznie spojrzeć na osiągnięte rezultaty pracy oraz na uśmiech satysfakcji, zadowolenia i radości spełnienia.

Oddział Kliniczny Neonatologii


10. rocznica istnienia Banku Mleka Kobiecego

Z wielką przyjemnością chciałabym poinformować, że mija 10. rocznica istnienia Banku Mleka Kobiecego w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. Jest to pierwsza placówka w Polsce zorganizowana według współczesnych standardów wyznaczonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Mleka Kobiecego (HMBANA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Banków Mleka Kobiecego (EMBA). Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją Bank Mleka Kobiecego w Polsce.

Istnienie banku mleka i dostęp do pasteryzowanego mleka ludzkiego wszystkich noworodków przedwcześnie urodzonych i chorych oraz wielu noworodków donoszonych umożliwił realizację w Klinice Neonatologii CMKP unikalnego w szerokiej międzynarodowej skali autorskiego Programu wyłącznego karmienia naturalnego. Wyniki kliniczne już po pierwszym roku działalności wykazały poprawę zdrowia leczonych pacjentów w OION, jak eliminację martwiczego zapalenia jelit, redukcje infekcji szpitalnych, zmniejszenie dni antybiotykoterapii, zmniejszenie występowania ciężkiej retinopatii wcześniaków, skrócenie żywienia pozajelitowego, skrócenie czasu do osiągnięcia pełnego żywienia enteralnego u wcześniaków. Ponad 90% matek które urodziły wcześniaki karmi piersią przy wypisie, co jest wskaźnikiem trzykrotnie wyższym od analogicznego parametru w statystykach ogólnych w Polsce.

Należy też podkreślić zmniejszenie kosztów utrzymania oddziału szpitalnego towarzyszące poprawie efektów klinicznych leczenia. Bank mleka kobiecego jest integralną częścią Kliniki Neonatologii i funkcjonuje w jej strukturach, bez wydzielonego odrębnego personelu.

Wyniki kliniczne leczenia dzieci pozostających w Programie wyłącznego karmienia naturalnego były prezentowane na wielu sympozjach międzynarodowych m.in. w Walencji, Florencji, Wiedniu oraz konferencjach, zjazdach, kursach i webinarach w Polsce. Praca opisująca pierwszy rok doświadczeń została ogłoszona przez Standardy Medyczne Pediatria jako najlepsza praca oryginalna w Polsce.

Logistyka i funkcjonowanie banku mleka w Orłowskim stanowi referencyjną strukturę dla tego typu placówek w Polsce.

W ciągu 10 lat pracy pozyskaliśmy do współpracy 220 dawczyń, które oddały 2736 litrów mleka. W banku przeprowadzono niemal 2 tysiące pasteryzacji mleka. Skorzystało z niego niemal 5 tysięcy noworodków.

Ten olbrzymi sukces był możliwy dzięki pozytywnemu, wręcz entuzjastycznemu podejściu zespołu Kliniki Neonatologii, wielkiemu zaangażowaniu zespołu pielęgniarek i położnych, osobistemu zaangażowaniu Pani mgr Elżbiety Baranowskiej, ich,Kierownika, zespołu lekarzy, wsparcia przez zespól położniczy. Bank mleka nie funkcjonowałby jednak bez Honorowych Dawczyń Mleka. Tym Paniom dziękuje ja, mój zespół i rzesza 5 tysięcy noworodków, które – dzięki ich bezinteresownej ofiarności – przeżyły i cieszą się lepszą niż to mogło być jakością życia. Kłaniamy się Im nisko, nie tylko 19 maja, w Dniu Honorowej Dawczyni Mleka, ale przez cały rok. Ich mleko potrzebne jest każdego dnia, o każdej godzinie dnia i nocy. Serdecznie dziękujemy.

Prof. CMKP dr hab. n.med. Maria Wilińska z Zespołem Kliniki Neonatologii


Klinika Neonatologii udostępniła po remoncie mamom naszych najmłodszych pacjentów pokoje – hotelowy i laktacyjny

Klinika Neonatologii SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP cieszy się już od kilku dni świeżo wyremontowanymi pokojami: hotelowym udostępnianym dla matek, których dzieci przebywają w oddziale intensywnej terapii noworodka oraz laktacyjnym, do dyspozycji dla wszystkich mam, które przychodzą z domu do swoich hospitalizowanych dzieci. Warunki, w jakich przebywają nasze mamy obecnie, są komfortowe. Matki ciężko chorych wcześniaków mają zapewnione w pokoju hotelowym bieżące funkcjonowanie w wysokim standardzie estetycznym. Pokój laktacyjny wyposażony został w indywidualne szafki na ubrania i rzeczy osobiste, umożliwia także higieniczne odciąganie pokarmu oraz dezynfekcję sprzętu laktacyjnego. Obecnie zapewniona jest możliwość spożycia posiłku i indywidualnych rozmów z personelem Kliniki. Ponadto, w pokoju laktacyjnym odbywają się regularne spotkania Szkoły Wcześniaka dla zainteresowanych rodziców, prowadzone w systemie hybrydowym, w każdą środę tygodnia.

Te wspaniałe warunki zostały stworzone przez Sponsora, firmę Budimex. Życzliwości i przychylności Dyrekcji oraz wykonawców tego projektu zawdzięczamy bardzo funkcjonalne wyposażenie pokoi i wysoki standard estetyki.

W imieniu własnym, mojego Zespołu oraz korzystających z tych pomieszczeń Matek składam Kierownictwu Firmy Budimex ogromne podziękowania. Jesteśmy szczęśliwi, że Rodzicom naszych pacjentów możemy ułatwić i umilić trudną drogę dochodzenia do normalności.

Cieszymy się, że mogliśmy w tym względzie liczyć na tak ogromne wsparcie wielu życzliwych osób.


07122021 udzialojca


Pani dr Halina Runkiewicz kończy wieloletnią pracę w naszym Szpitalu

 

Nieczęsto się zdarza, że wiążemy całą swoją karierę zawodową, tym bardziej w zawodzie lekarza, z jednym pracodawcą. A sytuacja taka dotyczy naszej Pani doktor Haliny Runkiewicz, lekarza pediatry, aktywnej zawodowo od ponad 50 lat. Większość tych lat p. dr Runkiewicz poświęciła opiece nad noworodkami, najmłodszymi pacjentami Oddziału Klinicznego Neonatologii i Poradni Neonatologicznej. Tak małe dzieci to pacjenci szczególni. Ich problemy zdrowotne stanowią szczególne wyzwania, wymagające wysokiego poziomu umiejętności, wiedzy medycznej i doświadczenia.

Doktor Halina Runkiewicz to wspaniały lekarz, cudowna i serdeczna osoba, uwielbiana przez małych pacjentów i ich rodziców. Podczas tych wszystkich lat pracy w Szpitalu Orłowskiego tworzyła bardzo ciepłą atmosferę. Posiada rzadki dar zjednywania sympatii i wzbudzania zaufania pacjentów. W pracę z niemowlętami i ich rodzicami wkłada całą swoją ogromną wiedzę i wielkie serce. Jednocześnie niezwykle profesjonalna, "trzymająca rękę na pulsie" aktualnej wiedzy medycznej.

Jako otwarty człowiek, serdeczna koleżanka i profesjonalistka w pracy wychowała pokolenia neonatologów. Jej entuzjazm, optymizm i wigor życiowy jest dla nas wszystkich wskazaniem, jak należy podchodzić zarówno do pracy jak też zwykłych spraw życiowych.

Bardzo dziękujemy Pani dr Halinie Runkiewicz za ten przykład wspaniałej postawy jako lekarza i człowieka oraz życzymy wielu dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu.


Dzień Wcześniaka w Klinice Neonatologii (2021)

Obecnie przedwcześnie rodzi się około 7% dzieci na świecie. To bardzo dużo zważywszy, że ich leczenie pochłania wiele starań neonatologów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, neurologopedów oraz całego sztabu wielu specjalistów: okulistów, kardiologów, audiologów, pediatrów, neurologów i innych. Leczenie tych pacjentów pochłania też olbrzymie nakłady środków finansowych systemów opieki zdrowotnej.

Leczenie wcześniaków po urodzeniu wymaga bardzo dobrze wyszkolonej kadry medycznej oraz doskonale wyposażonej i zorganizowanej bazy sprzętowej oddziałów intensywnej terapii noworodka.

Świat Rodziców po urodzeniu wcześniaka zmienia się nieodwracalnie. Przestają liczyć się dotychczasowe problemy, życie skupia się nad inkubatorem, z szumem aparatury medycznej, wieloma bolesnymi zabiegami u dziecka, z poczuciem bezradności, z rozłąką z dotychczasowym życiem i jego zadaniami.

Rozumiemy te problemy i odczucia rodziców. Staramy się zapewnić nie tylko najlepsze leczenie dziecka, ale zaangażować w proces zdrowienia dziecka oboje rodziców. Pamiętamy też o dzieciach, które zostają w domu i nagle pozbawione zostały codziennej opieki mamy. Pandemia zaburzyła ten misternie ułożony plan zaangażowania całej rodziny w pielęgnacji wcześniaka. Mamy nadzieję, że życie wróci jeszcze na uprzednie tory.

Dzisiaj, w Dniu Wcześniaka, zainicjowaliśmy powrót do regularnych spotkań z naszymi rodzicami, zarówno aktualnie obecnych w naszej Klinice, jak też naszych "absolwentów". Jest nam bardzo miło, że wiele osób zechciało się z nami spotkać. Wiem, że niektórzy z Państwa pokonali wiele przeszkód, aby to spotkanie on-line było możliwe. Spotkaliśmy bowiem jedną parę w drodze na wizytę lekarską, i rozmawialiśmy w trakcie jazdy samochodem!

Zapraszamy na kolejne spotkania, w każdą środę o godz. 13.00

Poniżej reportaż zdjęciowy z obchodów Dnia Wcześniaka w naszej Klinice.


Wznawiamy możliwość kangurowania noworodków przez Tatę w Klinice Neonatologii

Drodzy Rodzice,

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o ponownej możliwości kontaktu skóra do skóry Taty z noworodkiem bezpośrednio po jego urodzeniu się cięciem cesarskim. Tata w przypadku takiego porodu przejmuje rolę Mamy, trzymając dziecko na swojej gołej klatce piersiowej. Nieprzerwany kontakt skóra do skóry jest rekomendowany przez WHO. To nie tylko dobroczynne „domowe” bakterie, które kolonizują skórę dziecka, ale też wytworzenie bezcennej więzi psychicznej między tatą a dzieckiem. Zmniejsza się stres dziecka wywołany porodem, zapewniony jest komfort cieplny dziecka.

Warunkiem przeprowadzenia bezpiecznego kontaktu skóra do skóry jest przedstawienie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID -19 (bezpośrednio 7 dni po szczepionce jedno-dawkowej oraz bezpośrednio po drugiej dawce szczepionki dwu-dawkowej).

Serdecznie zapraszamy!


Międzynarodowy Dzień Wcześniaka

W Międzynarodowym Dniu Wcześniaka składamy naszym Wychowankom oraz Ich Rodzicom życzenia wspaniałego rozwoju, wielkich perspektyw, odkrywania nieograniczonych możliwości i czerpania z każdego dnia wiele szczęścia, radości, satysfakcji i przyjemności!

Zespołowi Kliniki Neonatologii dziękuję za każdą chwilę troski o powierzone nam dzieci, za każde czułe pochylanie się nad wcześniakiem i jego matką, za każde słowo dodające otuchy oraz za nieustające wsparcie, jakiego udzielacie rodzicom. Dziękuję za profesjonalizm w pracy, dzięki czemu jest możliwe osiąganie tak spektakularnych wyników

W imieniu własnym i Rodziców,
Maria Wilińska.


biuletyn mini


Karmienie piersią globalnym wyzwaniem dla ochrony planety.

Światowy Tydzień Karmienia Piersią każdego roku tradycyjnie świętowany jest w dniach 1 – 7 sierpnia. Światowa Organizacja Zdrowia (ang. Word Health Organization, WHO) oraz związany z nią Światowy Sojusz na Rzecz Karmienia Piersią (ang. World Alliance for Breastfeeding Action, WABA ) ustanowiły na rok 2020 globalne hasło obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Brzmi ono:
Support breastfeeding for a healthier planet!

(Dla zdrowszej planety - wspierajmy karmienie piersią!)

SBFAHB
https://worldbreastfeedingweek.org/

Dlaczego takie hasło?

Produkcja żywności odpowiada za około 26% emisji gazów cieplarnianych (greenhouse gas GHG) - dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu i innych. Przyczynia się również w około 32% do globalnego stopnia zakwaszenia gleby i w 78% do wzrostu mineralizacji dużych akwenów wodnych.

Czy istnieje związek między karmieniem piersią a ochroną środowiska i klimatu?

Karmienie piersią służy dziecku, jego matce i całej rodzinie. Korzyści te można analizować w wielu wymiarach: zdrowotnym, emocjonalnym, społecznym i finansowym. Stosunkowo mniej myślimy o karmieniu piersią w wymiarze środowiskowym i klimatycznym. Okazuje się jednak, że dobrodziejstwo karmienia naturalnego sięga i w te obszary.

Środowisko:

Mleko kobiece jest produktem naturalnym, odtwarzalnym, całkowicie bezpiecznym dla środowiska. Proces wytwarzania mleka kobiecego i dostarczania dziecku poprzez ssanie bezpośrednio z piersi zachodzi bez jakiegokolwiek zanieczyszczania środowiska i bez jakiejkolwiek potrzeby wytwarzania, stosowania i utylizacji sztucznych opakowań. Jest zawsze w odpowiedniej objętości i właściwej temperaturze. Karmienie z piersi nie generuje strat mleka, nie ma więc potrzeby utylizacji niewykorzystanych nadwyżek. Pokarm jest wytwarzany w odpowiedniej ilości, składzie, temperaturze oraz jest podawany przez matkę bezpośrednio do organizmu dziecka.

Klimat

Przemysł produkujący mieszanki sztuczne wytwarza w długim cyklu produkcyjnym olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, które są emitowane do atmosfery i stanowią przyczynę globalnego ocieplenia na Ziemi.
• 720 450 ton mieszanek mlecznych wyprodukowanych i sprzedawanych w 6 krajach azjatyckich rocznie generuje około 2,9 miliona ton GHG. Ta ilość jest równoważna około 700 milionom mil przejechanych samochodem osobowym lub utylizacji 1,03 miliona ton odpadów wyrzuconych na wysypiska śmieci.
• Wykazano, że wyprodukowanie 1 kg mieszanki sztucznej w proszku wymaga zużycia ponad 4000 litrów wody.

Produkcja sztucznej żywności pozostawia znaczący ślad w środowisku. Przyczynia się do wyczerpania zasobów naturalnych i do degradacji tego środowiska. Emisja gazów cieplarnianych, nieodłączna w procesie produkcji mieszanek sztucznych, ich opakowań oraz utylizacji resztek, istotnie przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu.

Ochrona, wspieranie i rozpowszechnianie karmienia piersią eliminuje nierówności, które stoją na przeszkodzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich obszarów świata. Pandemia COVID-19 nauczyła nas, jak łatwo wszyscy możemy zostać dotknięci problemem zdrowotnym. Dlatego walka z globalnymi zagrożeniami wymaga natychmiastowej skoordynowanej reakcji nas wszystkich. Wszyscy możemy więc włączyć się w działania, aby zmniejszyć degradację środowiska i zmiany klimatu zaczynając od tego, jak karmimy nasze dzieci.

Ochrona, promocja i wspieranie karmienia piersią oraz poprawa warunków do karmienia kobietom w okresie laktacji jest więc działaniem służącym zdrowiu naszej planety i nas samych.

Zmiany klimatu i degradacja środowiska to jedne z najbardziej pilnych wyzwań, przed którymi stoi dziś nasz świat. Degradacja środowiska wynikająca z zanieczyszczeń w powietrzu i wodzie, nadmierna eksploatacja ograniczonych zasobów naturalnych, marnotrawstwo żywności i niszczenie naturalnych siedlisk jest często spowodowane działalnością człowieka. Nasze systemy produkcji żywności i wzorce konsumpcji znacząco przyczyniają się do zmiany klimatu i degradacji środowiska. Karmienie mieszankami sztucznymi przyczynia się do nasilania problemu i jest zjawiskiem niepokojąco rosnącym.

Liczy się każdy krok, aby złagodzić istniejące zniszczenie środowiska i kryzys klimatyczny. Mleko matki powinno być pierwszym pokarmem spożywanym przez człowieka, stanowi bowiem kluczowy element zrównoważonego systemu żywnościowego.

Klinika Neonatologii CMKP już od 2012 roku wdraża u swoich pacjentów autorski Program Wyłącznego Karmienia Naturalnego.

Matki rodzące wcześniaki objęte są Programem Wczesnej Stymulacji Laktacji. Program ten, utworzony w 2014 roku pod kierunkiem prof. Ewy Helwich, koordynowany przez prof. Marię Wilińską, stanowi zbiór zasad dla personelu medycznego, których celem jest stworzenie warunków do skutecznego wyzwolenia laktacji i efektywnego karmienia naturalnego przez kobiety rodzące przedwcześnie.

W Szpitalu im. prof. Orłowskiego działa pierwszy w Polsce Bank Mleka Kobiecego.

W tym Szpitalu ma także miejsce siedziba Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Komitet współpracuje z WABA, wspierając jej wszystkie akcje, m. in. obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią (logo KUKP na plakacie WABA).

W dniu 2 października odbędzie się konferencja KUKP podsumowująca obchody Światowego Tygodnia Karmienia Piersią.

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

Kierownik Kliniki Neonatologii CMKP
Przewodnicząca Zarządu Głównego Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią


Czworaczki w Klinice Neonatologii CMKP

W dniu 6 lipca powitaliśmy w Klinice Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP czworaczki – jedną dziewczynkę i trzech chłopców. Poród odbył się przez cięcie cesarskie, w 32 tygodniu ciąży. Masa ciała wcześniaczków to kolejno 1640g, 1350g, 1890g i 1870g.

Do przyjęcia tych noworodków przygotowywaliśmy się logistycznie od kilku tygodni. Głównym wyzwaniem było zgromadzenie dużego zespołu resuscytacyjnego czyli lekarzy i pielęgniarek, jak również sprzętu. Przegrupowaliśmy aktualnych pacjentów OION dla przyjęcia nowej całej czwórki na wolne stanowiska intensywnej terapii noworodka. Przygotowaliśmy też matkę do powitania noworodków. Kilka dni przed porodem przeprowadziliśmy z nią rozmowę o tym, co będzie się działo z dziećmi po urodzeniu. Pokazaliśmy Klinikę Neonatologii, matka rozmawiała z lekarzami i pielęgniarkami, pokazaliśmy też przygotowane dla dzieci stanowiska na OION-ie. W ustalonym dniu byliśmy gotowi. Ponieważ mama zadeklarowała karmienie piersią, tuż przed cięciem cesarskim pozyskała siarę do podania jej wcześniaczkom niezwłocznie po ich urodzeniu się. Tak też się stało.

Całość operacji cięcia cesarskiego przebiegła bardzo sprawnie. W ciągu kilku minut mieliśmy już całą czwórkę! Poszczególne zespoły neonatologiczne zajmowały się każdym kolejnym noworodkiem, stabilizując je i transportując do OION-u. Każde z nich, z powodu niewydolności oddychania, wymagało nieinwazyjnego wsparcia oddechowego. Kolejno realizowaliśmy procedury intensywnego leczenia, stabilizujące ich oddychanie, krążenie, metabolizm i żywienie. Mama, niezwłocznie po osiągnięciu pełnej świadomości po cięciu cesarskim została poinformowana o stanie zdrowia dzieci i koniecznie chciała je zobaczyć! Było to możliwe tylko poprzez przesłanie zdjęć fotograficznych na jej adres mailowy. Jednak już drugiego dnia odważnie przybyła na OION i ze wzruszeniem obserwowała swoją gromadkę, dzielnie walczącą o przetrwanie.

Jesteśmy pełni uznania dla mamy oraz zespołu prof. Grzegorza Panka, który tak wspaniale przygotował mamę do porodu i czworaczki do życia poza jej organizmem. Dla mojego zespołu to wielkie wyzwanie na wiele dalszych tygodni pracy, ale dziękuję za ten wspaniały początek!

Maria Wilińska


WIGILIA I ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W KLINICE NEONATOLOGII

Za nami nastrojowe Święta Bożego Narodzenia. W Klinice Neonatologii spędziliśmy je razem - nasi mali pacjencji, ich rodzice i my-lekarze, pielęgniarki i położne. Pracowaliśmy na pełnych obrotach, ale mimo to poczuliśmy nastrój, magię i cudowną atmosferę Świąt Narodzenia Pańskiego.

W tych dniach w sposób szczególny patrzyliśmy na każdą matkę nachylającą się nad swoim dzieciątkiem. Trudno uniknąć skojarzeń, patrzyliśmy z podziwem na wszystkie matki, rodziców, spędzających Święta ze swoimi maleństwami...

Miłą niespodzianka były też starsze dzieci, które przyjechały do Szpitala po mamę kończącą dyżur, aby zabrać ją na własnoręcznie przygotowaną kolację wigilijną.

 • hospital logo header min
  Adres:
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa
  NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883
  KRS: 0000007616
  Centrala Telefoniczna Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-400
  telefon:(22) 58-41-112
  telefon:(22) 628-30-11

  Sekretariat Dyrektora Szpitala:
  telefon:(22) 58-41-250
  faks:(22) 621-62-88
  e-mail:szpital@szpital-orlowskiego.pl

 • BiP
  Strona Facebook Strona Linkedin