W zakładce E-RAPORTY umieszczane są zestawienia i analizy dotyczące działalności Szpitala i Przychodni Specjalistycznej generowane przez Zintegrowany System Zarządzania SPSK CMKP wytworzony (na bazie technologii SAS Institute ) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i systemu ERP (Elektronicznego Rekordu Pacjenta) w SPSK CMKP w Warszawie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Celem publikacji jest przedstawienie zakresu i dynamiki realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Raporty za rok 2021:
01. Raport okresowy - liczba porodów
Wizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych


Raporty za rok 2020:
01. Raport okresowy - liczba porodów
Wizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych


Raporty za rok 2019:
01. Raport okresowy - liczba porodów
Wizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych


Raporty za rok 2018:
01. Raport okresowy - liczba porodów
Wizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych


Raporty za rok 2017:
01. Raport okresowy - liczba porodów
Wizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych


Raporty za rok 2016:
01. Raport okresowy - liczba porodówWizualizacja danych
02. Operacje bariatryczne w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Wizualizacja danych

03. Średni okres pobytu w dniach w Oddziałach Klinicznych
Wizualizacja danych

04. Liczba udzielonych porad pacjentom z rozpoznaniem I10 - Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
Wizualizacja danych

05. Zestawienie liczby badań Tomografii Komputerowej z umowy AOS
Wizualizacja danych

06. Liczba udzielonych świadczeń w Poradniach Specjalistycznych
Wizualizacja danych

07. Zestawienie hospitalizacji pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

08. Zestawienie porad-wizyt pacjentów w podziale na województwa
Wizualizacja danych

09. Zestawienie jednostek chorobowych ICD-10 najczęściej przyjmowanych w poradni leczenia bólu
Wizualizacja danych

10. Liczba udzielonych świadczeń w Oddziałach Klinicznych i Zakładach
Wizualizacja danych