W zakładce E-RAPORTY umieszczane są zestawienia i analizy dotyczące działalności Szpitala i Przychodni Specjalistycznej generowane przez Zintegrowany System Zarządzania SPSK CMKP wytworzony (na bazie technologii SAS Institute ) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania i systemu ERP (Elektronicznego Rekordu Pacjenta) w SPSK CMKP w Warszawie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Celem publikacji jest przedstawienie zakresu i dynamiki realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.


01. Raport okresowy-porody w SPSK CMKP w Q1-Q4 2016 roku.pdf


Aktualizacja pozostałych raportów za rok 2016 w przygotowaniu.
Powered by