Opublikowano dnia: 2019-10-01 - Kategoria: Aktualności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pielęgniarka epidemiologiczna

Wykształcenie:

medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna zgodnie z kwalifikacjami określonymi  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

 

Wymagania:

1)   prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

2)   ukończona specjalizacja z zakresu epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

3)   doświadczenie w pracy w Zespole ds. Zakażeń;

4)   posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:

achruscikowska@szpital–orlowskiego.pl