Opublikowano dnia: 2019-06-28 - Kategoria: Aktualności


Pani Profesor Iwona Grabska-Liberek, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego Zjazdu, Kierownik Kliniki Okulistyki CMKP w naszym Szpitalu, podzieliła się informacjami na temat niedawno zakończonego, 50. Zjazdu Okulistów Polskich.

 

Organizatorem jubileuszowego Zjazdu, który obradował w dniach 6-8 czerwca br. w Warszawie, było Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) oraz Klinika Okulistyki CMKP. Zjazd zgromadził ponad 1300 uczestników z Polski i z zagranicy, kilkudziesięciu wystawców i wiele różnych firm.

 

Tematami przewodnimi Zjazdu była jaskra, urazy oka i ergoftalmologia, ale duża część obrad poświęcona była również chorobom soczewki, zaćmie, chorobom rogówki i siatkówki. Poruszony więc został cały przekrój schorzeń okulistycznych. Odbyły się także szeroko zakrojone wetlaby dla rezydentów i młodych lekarzy, podczas których można było uczestniczyć w ćwiczeniach na symulatorach operowanie zaćmy i siatkówki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się ok. 30 kursów doskonalących z różnych dziedzin okulistyki. Odbyła się też, poprowadzona przez Panią Profesor, z udziałem gości zagranicznych, sesja inaugurująca, a także sesja PIKO poświęcona badaniom klinicznym w okulistyce, czy ESCRS.

 

Pierwszego dnia Zjazdu, w 3 sesjach, uczestniczyli eksperci z Europy i Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, a także Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, z którymi ściśle współpracuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

 

Drugi dzień Zjazdu, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję, wymagał przedłużenia ponad zakres czasowy określony programem. Z punktu widzenia edukacyjnego należy docenić warsztaty dla młodych okulistów i sesję młodego okulisty, przygotowane przez sekcję młodych okulistów PTO, przeznaczone dla lekarzy rezydentów - czyli młodzi dla młodych. Generalnie Zjazd był ważny z punktu widzenia rozwoju okulistyki, wymiany wiedzy i doświadczeń. Był dobrze odebrany przez uczestników, gratulowano zarówno Pani Profesor, jak i Polskiemu Towarzystwu Okulistycznemu.

GALERIA ZDJĘĆ