Opublikowano dnia: 2019-03-08 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

INŻYNIER do spraw budowlanych

Wykształcenie: wyższe, budownictwo, architektura.

Wymagania:

  1. Uprawnienia budowlane i wysokościowe;

  2. Wiedza z zakresu prowadzenia robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych i instalacyjnych;

  3. Doświadczenie zawodowe w realizacji inwestycji budowlanych;

  4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia remontów w obiektach objętych nadzorem Konserwatora Zabytków;

  5. doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania konserwacji budowlanych;

  6. posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych;

  7. samodzielność i rzetelność.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

INŻYNIER BUDOWLANY.pdf