Opublikowano dnia: 2019-05-30 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Magistra Fizjoterapii

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe – magister fizjoterapii lub równoważne, zgodne z wymaganiami NFZ dla samodzielnej realizacji świadczeń;

  2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty;

  3. umiejętność pracy z pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi oraz geriatrycznymi;

  4. znajomość obsługi urządzeń do fizykoterapii,

  5. posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

Dodatkowym atutem będą ukończone szkolenia z zakresu rehabilitacji potwierdzone certyfikatem.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV na poniższy adres mailowy: katarzyna.paczek@szpital-orlowskiego.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie u kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii lek. med. Katarzyny Paczek tel.: 22 58 41 192;

Prosimy o dopisanie klauzuli na CV::

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Magistra Fizjoterapii