Opublikowano dnia: 2019-01-28 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

PIELĘGNIARKĘ do pracy w POZ

  • Wymagania : dyplom potwierdzający ukończenie szkoły pielęgniarskiej

  • Aktywne prawo wykonywania zawodu

  • Ukończony co najmniej kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

  • Dodatkowym atutem będzie posiadane ukończenie kursu Ekg ,kursu RKO i kursu szczepień.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę lub umowa zlecenie w wymiarze 1 etatu

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośredni z Kierownikiem ds.pielęgniarek,położnych Przychodni Specjalistycznej Panią Agnieszką Spodar

Tel.22 5841202 lub 22 5841244

lub Pełnomocnikiem Dyrektora ds.pielęgniarek,położnych ( budynek administracji pokój nr 100/100a)

Anną Chruścikowską 22 5841281

Małgorzatą Dawidowską 22 5841283Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.PIELĘGNIARKĘ do pracy w POZ