Opublikowano dnia: 2018-11-09 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 22.11.2018 r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.11.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 26.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.11.2018r o godz.11:00

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP - dodano w dniu: 09.11.2018r

2. SIWZ wraz z załącznikami - dodano w dniu 09.11.2018r

3. BZP Zmiana ogłoszenia - dodano w dniu 20.11.2018r

4. Pytania i odpowiedzi - dodano w dniu 20.11.2018r

5. Informacja z otwarcia ofert - dodano w dniu 26.11.2018r

6. Powiadomienie - dodano w dniu 12.12.2018r

Powered by