Opublikowano dnia: 2018-11-06 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 15.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.11.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 16.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP - dodano w dniu 06.11.2018r

2. SIWZ wraz z załącznikami - dodano w dniu 06.11.2018r

3. Pytania i odpowiedzi - dodano w dniu 13.11.2018r

4. Zmiana ogłoszenia BZP - dodano w dniu 13.11.2018r

5. Informacja z otwarcia ofert - dodano w dniu 16.11.2018r

6. Powiadomienie - dodano w dniu 21.11.2018r