Opublikowano dnia: 2018-11-21 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia : 29.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.11.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 05.12.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.12.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie BZP dodano w dniu: 21.11.2018r

2. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 21.11.2018r

3. Zmiana ogłoszenia BZP dodano w dniu 27.11.2018r

4. Pytania i udzielone odpowiedzi dodano w dniu 27.11.2018r

5. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu 06.12.2018r

6. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych dodano w dniu 21.12.2018r

7. Powiadomienie dodano w dniu 14.01.2019r