Opublikowano dnia: 2018-10-17 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 22.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.11.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin:
Termin składania ofert do dnia : 23.11.2018r do godz. 10:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.11.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu SIMAP - dodano 17.10.2018 r.

2. SIWZ wraz z załącznikami - dodano 17.10.2018 r.

3. Odpowiedzi na pytania - dodano 16.11.2018 r.

4. Ogłoszenie zmiana terminu DzUUE wysłane - dodano 16.11.2018r.

5. Ogłoszenie zmiana terminu DzUUE opublikowane - dodano 20.11.2018r.

6. Informacja z otwarcia ofert - dodano 26.11.2018r.

7. Powiadomienie - dodano 12.12.2018r.