Opublikowano dnia: 2019-01-07 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

położne, pielęgniarki do pracy w Oddziale Klinicznym Neonatologii.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę; umowa zlecenie umowa kontraktowa.

Wymagania: dyplom ukończenia szkoły położnych,szkoły

pielęgniarskiej, aktywne prawo wykonywania zawodu.

Mile widziane doświadczenie w pracy i ukończone formy

doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt lub przesłanie cv na adres:

achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl

lub kontakt telefoniczny : 22 5841281 z Pełnomocnikiem Dyrektora ds pielęgniarek,położnych Anną Chruścikowską budynek administracji pokój nr 100,lub bezpośrednio z Kierownikiem ds.pielęgniarek,położnych Oddziału

Neonatologii Panią Elżbietą Baranowską tel.22 5841373Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).ogłoszenie neonatologia

Powered by