Opublikowano dnia: 2019-03-27 - Kategoria: Aktualności


Szanowni Państwo Pracownicy Szpitala, W dniu 7 kwietnia, po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia - Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Dzisiejsze Święto to szczególna okazja złożenia wszystkim Państwu podziękowań za codzienną, trudną i jakże odpowiedzialną pracę. Składamy również najlepsze życzenia – zdrowia i satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także dużo pomyślności w życiu osobistym. Jesteśmy przekonani, że na co dzień doświadczają Państwo wdzięczności pacjentów za uratowanie ich zdrowia i niejednokrotnie życia. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od 1950 r. w rocznicę powstania WHO, a jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej palące problemy zdrowotne społeczeństw w wymiarze globalnym. Hasło tegorocznych obchodów, to „Powszechna opieka zdrowotna – wszędzie i dla każdego”. Mimo znacznego postępu w tej dziedzinie, wciąż miliony ludzi na świecie muszą wybierać między opieką zdrowotną, a innymi podstawowymi potrzebami dnia codziennego. Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych. Długie życie w zdrowiu to wielki kapitał każdego z nas - warunek realizacji planów życiowych. Zdrowe społeczeństwo to również rozwój gospodarczy państwa, tworzenie nowych miejsc pracy i co ważne, zmniejszanie przyszłych kosztów związanych z leczeniem. Na co dzień doświadczamy wyzwań związanych z wykonywaniem zawodów medycznych. Rosną oczekiwania społeczne wobec opieki zdrowotnej wraz ze wzrostem edukacji i świadomości zdrowotnej. Niepokojące zjawiska demograficzne, takie jak chociażby starzenie się społeczeństwa, również generują zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia, a co za tym idzie wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Odpowiedzialna polityka zdrowia publicznego wymaga spójnego, międzysektorowego działania na rzecz zdrowia, co będzie sprzyjać realizacji idei powszechnej opieki zdrowotnej. SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego jest wielospecjalistycznym szpitalem ponadregionalnym o najwyższym poziomie referencyjności, a więc stwarza możliwości terapeutyczne najtrudniejszych przypadków medycznych. Bezcennym kapitałem naszego Szpitala jest więc jego kadra - personel medyczny i administracyjny. Lekarze, pielęgniarki i pozostały personel medyczny spełnia najwyższe standardy kompetencji i doświadczenia. Jako Szpital utworzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego spełnia również misję kształcenia przyszłych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny. Mimo dość złożonych warunków funkcjonowania, wynikających z jego zabytkowego charakteru (został oddany do użytku z przeznaczeniem na inny cel w 1934 roku) i związanych z tym ograniczeń, Szpital systematycznie podnosi swój standard - tak w zakresie jakości, jak i warunków udzielania świadczeń. Dokonujemy systematycznych zakupów i wymiany aparatury i sprzętu medycznego, prowadzimy modernizację pomieszczeń. Doskonalimy warunki pracy personelu medycznego i warunki hospitalizacji naszych pacjentów. Jest to proces, w który zaangażowani są wszyscy pracownicy Szpitala. Na jego obecnym etapie rozwoju uznaliśmy, że jesteśmy gotowi poddać ocenie nasze działania projakościowe. Dlatego też uczestniczymy w programie akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem akredytacji jest także poprawa relacji między pacjentem, a personelem medycznym – ogólnie rzecz biorąc podniesienie poziomu kultury organizacyjnej. W program akredytacyjny, mimo licznych ograniczeń kadrowych, zaangażowani są wszyscy pracownicy Szpitala, liczymy więc na pozytywny wynik naszych starań. Wysoko cenimy i dziękujemy za codzienny wysiłek całej Załogi naszego Szpitala, aby stał się on miejscem, gdzie nasz pacjent uzyska nie tylko pomoc medyczną, ale gdzie będzie mu okazane serce i empatia. Z okazji tego pięknego Święta całego środowiska medycznego - Dnia Pracownika Służby Zdrowia, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze oraz tego najważniejsze - wdzięczności pacjentów za przywrócone zdrowie!