Opublikowano dnia: 2020-08-11 - Kategoria: Zapytania Ofertowe 2020

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231, jako Zamawiający, zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie oferty cenowej do dnia 19 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00 w jednej z następujących form: osobiście (pokój nr D001- Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – budynek D- szpitala) lub na adres e-mail: zamowienia@szpital-orlowskiego.pl, na:   
Zakup szczepionek – Influenza Vaccinum.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonym wzorze umowy oraz formularzu asortymentowo-cenowym.


1. Zapytanie ofertowe szczepionki.pdf
2. Formularz asortymentowo-cenowy.xls