Opublikowano dnia: 2020-06-03 - Kategoria: Zapytania Ofertowe 2020

Celem Projektu jest:

§ wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego Zamawiającego,

§ integracja ww. rozwiązań z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi u Zamawiającego oraz innymi systemami informatycznymi ochrony zdrowia, zapewniającymi dane dla usług biznesowych Projektu.

W ramach Projektu planowane jest wdrożenie następujących e-Usług:
§ przetwarzanie EDM,
§ e-Rejestracja,
§ e-Zlecenie.

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie, przez Zamawiającego, zakupiona infrastruktura teleinformatyczna, niezbędna dla realizacji Projektu. Liderem Projektu jest Ministerstwo Zdrowia.
Integralną część OPZ stanowią Załączniki.

Oferty proszę kierować na adres mailowy kamil.gwardecki@szpital-orlowskiego.pl