Opublikowano dnia: 2018-12-06 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.12.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 19.12.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.12.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 06.12.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodano w dniu: 06.12.2018r


4. Zmiana ogłoszenia BZP dodano w dniu 12.12.2018r

5. Odpowiedzi na zapytania dodano w dniu 14.12.2018r

6. Informacja z otwarcia ofert dodano w dniu 19.12.2018r

7. Powiadomienie dodano w dniu 14.01.2019r