Opublikowano dnia: 2021-10-14 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wymagania kwalifikacyjne:

  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (dotyczy to absolwentów szkół policealnych ),

  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
  • dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
  • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie
  • doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego w podmiotach ochrony zdrowia
  • znajomość Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r

         znajomość USTAWY z dnia 15 kwietnia 2021 r .o zmianie ustawy o pomocy

  społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Bardzo istotna jest umiejętność pracy i współpracy  w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów , kreatywność i skuteczność działania.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres :

achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl 

  

 

 

                                           Zapraszamy !

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) ".


PRACOWNIK SOCJALNY