Opublikowano dnia: 2022-05-06 - Kategoria: Aktualności


Cieszymy się z uzyskania nominacji do tak zaszczytnego wyróżnienia jakim jest Godło Promocyjne „Teraz Polska” w dziedzinie świadczenia usług medycznych żywienia klinicznego.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego naszego Szpitala prowadzi żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach szpitalnych oraz w warunkach domowych. Jest największym i głównym tego rodzaju ośrodkiem w Polsce i jednym z 3 największych w Europie. Pracownia Żywienia Pozajelitowego, która przygotowuje mieszaniny dla pacjentów żywionych dożylnie spełnia najwyższe standardy przygotowywania takich mieszanin. Ze sztucznego żywienia w domu pod opieką naszego Szpitala korzystają pacjenci z terenu całego kraju.

Szpital Orłowskiego jest twórcą najwyższych standardów żywienia klinicznego uhonorowanych w 2021 r. certyfikatem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie” (najlepszy wynik w Polsce). Wyróżnienie to zostało przyznane przez zespół ekspertów trzech Towarzystw Żywienia Klinicznego na podstawie pomyślnego wyniku weryfikacji szpitali prowadzących żywienie kliniczne. Posiadanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego i jest wzorem wśród praktyk leczenia żywieniowego.

Uzyskanie przez nasz Szpital Godła Promocyjnego „Teraz Polska” byłoby kolejnym wysokim wyróżnieniem pracy Oddziału Klinicznego Chirurgii i Żywienia Klinicznego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Miejmy nadzieję na pomyślną decyzję Kapituły Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.