Opublikowano dnia: 2019-01-25 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Portierów

  Wykształcenie: zawodowe

   

  Wymagania:

  Doświadczenie w pracy na stanowisku portiera.

                                       

  CV prosimy przesyłać na adres: SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 Warszawa(00-416), budynek D, pokój 104

  lub email: mperczynska@szpital-orlowskiego.pl  Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r., poz. 922)”.


Portier - wymagania

Powered by