Opublikowano dnia: 2021-06-29 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Pracownika Działu Kadr i Płac

 Wykształcenie: minimum średnie.
Wymagania:
1) Dobra znajomość programu ZUS Płatnik;
2) dobra znajomość Microsoft Excel;
3) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe;
4) zadania związane z naliczaniem płac, a w szczególności::
     a) naliczanie wynagrodzeń z umowy o prace oraz z umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie list płac,
     b) rozliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych;
     c) wystawianie dokumentów do instytucji zewnętrznych,
     d) rozliczanie i ewidencja ZUS oraz US
     e) rozliczanie i ewidencja księgowa wynagrodzeń pod względem obowiązkowych składek ZUS i podatków;
     f) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń emerytalno – rentowych;
     g) bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych
5) atutem będzie znajomość programu Xpertis
6) zdolność analitycznego myślenia
7) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych
8) umiejętność pracy z zespole
9) obsługa PPK


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:
 "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

email:
ilubinska@szpital-orlowskiego.pl
magdalena.szyszko@szpital-orlowskiego.pl