Opublikowano dnia: 2021-10-18 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika do

Działu Informatyki

 

Wymagania:

 

 1. Znajomość budowy i zasad działania komputerów klasy PC, serwerów i sprzętu peryferyjnego.
 2. Umiejętność diagnozowania w w/w sprzętach awarii w celu samodzielnego ich usunięcia bądź kontaktu z wyspecjalizowanym serwisem.
 3. Umiejętność zarządzania urządzeniami sieciowymi oraz znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych.
 4. Dobra znajomość systemów operacyjnych stacji roboczych (Windows 8 oraz Windows 10).
 5. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)  oraz pakietu LibreOffice (Calc, Writer).
 6. Umiejętność diagnozowania problemów z oprogramowaniem w celu ich samodzielnego usunięcia bądź kontaktu z firmą zapewniającą wsparcie serwisowe.
 7. Znajomość konfiguracji systemów operacyjnych, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń, pozwalająca na ich funkcjonowanie w ramach systemu.
 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej oraz wyszukiwania informacji w Internecie w zakresie używanych przez szpital programów Open Source.
 9. Znajomość środowiska Microsoft Windows Server 2012-2019 R2 (Active Directory, klaster nie zawodnościowy).
 10. Znajomość podstawowych zagadnień bazodanowych (tworzenie kopii, odtwarzanie kopii)
 11. Znajomość systemów Linux umożliwiająca na swobodny zdalny dostęp oraz konfiguracje poprzez interfejsy tekstowe.

 

Jeżeli ponadto posiadasz dodatkowe kompetencje:

 

 1. Wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier/magister) lub/i certyfikaty poświadczające kompetencje,
 2. Mile widziane doświadczenie w obsłudze informatycznej dużych instytucji, w szczególności służby zdrowia,
 3. Znajomość systemów szpitalnych klasy HIS, systemów klasy ERP,
 4. Kreatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, sumienność.

Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Forma zatrudnienia:
 umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Wysokość wynagrodzenia będzie ustalona indywidualnie w zależności od kompetencji kandydata.
CV prosimy przesyłać na adres
informatyka@szpital-orlowskiego.pl


Pracownik do Działu Informatyki