Opublikowano dnia: 2021-07-08 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracowników na stanowisko

salowa w Centralnej Sterylizatorni


     WYMAGANIA:

     * Utrzymanie w czystości pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z planem higieny;
     * Ekspedycja materiałów opatrunkowych na bloki operacyjne;
     * Przygotowywanie pakietów operacyjnych zgodnie z zamówieniami;
     * Rzetelność, terminowość, komunikatywność, odpowiedzialność;
     * Umiejętność pracy w zespole;
     * Dobra organizacja pracy własnej;

     * Wykształcenie min. podstawowe;
     * Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku salowej lub salowego mile widziane.

     OFERUJEMY:
     * Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na cały etat lub umowa zlecenie;
     * Wsparcie dalszego rozwoju zawodowego, poprzez możliwości odbywania szkoleń i kursów;
     * Pracę pełną wyzwań w sektorze ochrony zdrowia w miłym zespole.


 1. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w skrócie SPSK im. W. Orłowskiego CMKP) z siedzibą w Warszawie (00-416) przy ulicy Czerniakowskiej 231, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007616, NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883.

2. Dane osobowe będą przetwarzane nan podstawie Kodeksu Pracy lub Ustawy o działalności leczniczej. W przypadku zawarcia przez Kandydata danych wykraczających poza zakres wskazany w ogłoszeniu i podstawach prawnych, przekazując je Administratorowi Kandydat udziela także zgody na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające.

3. Jeżeli Kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacji jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres roku. W tym celu konieczne jest zamieszczenie w CV oświadczenie, np. w formie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych".

4. Jeżeli Kandydat uważa, że niezbędnym jest zawarcie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, koniecznym jest zawarcie w CV oświadczenia np. w formie "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych".

5. Zgody mogą być cofnięte w każdym momencie, bez podania przyczyn, co nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonywanego przed ich cofnięciem.

6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

7. Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się

http://szpital-orlowskiego.pl/Upload/Documents/Praca/Klauzula%20rekrutacyjna.pdf