Opublikowano dnia: 2018-10-19 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia 30.10.2018r do godz 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r o godz 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia 07.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami - dodano w dniu 19.10.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodane w dniu 19.10.2018r


4. Zmiana ogłoszenia BZP w zakresie zmiany terminu składania ofert dodana w dniu 26.10.2018r

5. Odpowiedzi na pytania wraz z aktualną tabelą asortymentowo-cenową dodane  w dniu 30.10.2018r

6. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu 07.11.2018r

7. Powiadomienie dodano w dniu 16.11.2018r