Opublikowano dnia: 2021-03-19 - Publikowanie kończy się dnia: 2021-06-10 Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

 • wykształcenie średnie;
 • wykształcenie kierunkowe – posiadanie dyplomu Technika Sterylizacji Medycznej lub Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu dezynfekcji i sterylizacji;
 • uprawnienia kwalifikacyjne typu E;
 • umiejętność wykonywania precyzyjnych czynności manualnych;
 • podstawowa znajomość obsługi komputera;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku technik sterylizacji medycznej mile widziane.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie procedur dekontaminacji instrumentarium medycznego  zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • kwalifikowanie narzędzi sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji
 • wykonywanie testów funkcyjnych, pakietowanie, konserwacja wyrobów medycznych do procesu sterylizacji
 • obsługa urządzeń : myjnie-dezynfektory, sterylizatory
 • przeprowadzanie procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji procesów
 • kontrola procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • znajomość katalogowa narzędzi chirurgicznych ( nazwy, rodzaj, montaż, demontaż) – mile widziana. CS zapewnia bezpłatne szkolenia
 • ekspedycja materiałów sterylnych oraz materiałów opatrunkowych
 • rzetelność, terminowość, komunikatywność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własne

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:

dorota.ogrodzka@szpital-orlowskiego.pl   lub magdalena.barbachowska@szpital-orlowskiego.pl

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 

 

 1. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w skrócie SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP) z siedzibą w Warszawie (00-416) przy ulicy Czernikowskiej 231, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007616, NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883.
 2. Dane osobowy będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy lub Ustawy o działalności leczniczej. W przypadku zawarcia przez Kandydata danych wykraczających poza zakres wskazany w ogłoszeniu i podstawach prawnych, przekazując je Administratorowi Kandydat udziela także zgody na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające.
 3. Jeżeli Kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacji jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres roku. W tym celu konieczne jest zamieszczenie w CV oświadczenie, np. w formie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
 4. Jeżeli Kandydat uważa, że niezbędnym jest zawarcie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, koniecznym jest zawarcie w CV oświadczenia np. w formie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych”.
 5. Zgody mogą być cofnięte w każdym momencie, bez podania przyczyn, co nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonywanego przed ich cofnięciem. 
 6. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
 7. Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się  

http://szpital-orlowskiego.pl/Upload/Documents/Praca/Klauzula%20rekrutacyjna.pdf