Opublikowano dnia: 2019-10-04 - Kategoria: Aktualności

Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa miała swój początek pod koniec 2017 roku, wraz z decyzją o potrzebie odnowienia sali operacyjnej na Oddziale. Uznano również za zasadne poszerzenie powierzchni bloku operacyjnego o sąsiadującą z nim salę pooperacyjną, jako zaplecza dla personelu bloku (I etap modernizacji). Rozpoczęte prace budowlane ujawniły przy tym bardzo zły stan ścian pozostałych pomieszczeń bloku. Należało więc rozszerzyć zakres prac o cały blok operacyjny, w II etapie tej inwestycji.

Pełna modernizacja i remont bloku operacyjnego umożliwiły powiększenie powierzchni bloku o ok. 30 m2, poprzez dołączenie do niego dwóch dodatkowych sal. W ten sposób powstała trzecia sala, przeznaczona na zabiegi laparoskopowe i histeroskopowe. W sali tej mogą być wykonywane zabiegi u pacjentek uczestniczących w realizowanym przez Szpital projekcie nt. „Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu”, finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Poszerzenie bazy operacyjnej i jej funkcje zostały w pełni zaakceptowane przez personel bloku. Można było przystąpić do remontu.

Realizacja II etapu remontu przedłużyła się jednak z powodu trudności z wyborem wykonawcy. Przetargi ogłaszane od czerwca do grudnia 2018 roku nie przynosiły wyboru realizatora – optymalnego ze względu na cenę i oczekiwany termin wykonania prac. Dopiero w grudniowym przetargu wybraliśmy realizatora, który zgodził się wykonać remont w bardzo krótkim terminie, tj. do końca lutego 2019 r. Ostatecznie wszystkie prace remontowe bloku operacyjnego udało się przeprowadzić w latach: 2018 - luty 2019, a całkowite wyposażanie zakończyło się w czerwcu br.

Wykonano następujące prace:

  • dokonano wymiany wszystkich wykładzin podłogowych i struktur pod wykładzinami, dostosowując je do funkcji pomieszczeń (w salach operacyjnych zastosowano wykładziny antyelektrostatyczne, zapobiegające wystąpieniu ew. zakłóceń w funkcjonowaniu aparatury medycznej),
  • w pomieszczeniach służących przygotowaniu lekarzy do operacji zastosowano wykładzinę antypoślizgową, zmieniono okładziny ścian (poprzednio była tam glazura), a na ścianach w salach operacyjnych położono specjalne okładziny z tworzywa sztucznego, wypełniające całą przestrzeń od podłogi do sufitu, bez spoin i łączeń; okładziny ścienne są b. przyjazne, nie są toksyczne nawet w czasie pożaru, zmywalne, trwałe i odporne na środki myjące, używane w salach operacyjnych; wykładziny podłogowe są również dostosowane do myjących środków chemicznych,
  • fragmenty ścian w całym bloku operacyjnym, nie obłożone okładzinami z tworzywa sztucznego, pokryto farbą z dodatkiem jonów srebra, co przeciwdziała kolonizowaniu się bakterii,
  • przystosowano część komunikacyjną (szerokość korytarza) do właściwego przemieszczania się łóżek i pacjenta - z jego łóżka na łóżko zabiegowe,
  • podzielono strefy – czystą i brudną na korytarzu, magazyn czysty posiada specjalną wentylację,
  • zmodernizowano nie używaną wentylację, ponadto zastosowano miejscowo klimatyzatory, umożliwiające regulację temperatury (można z nich korzystać w przypadku awarii ogrzewania),
  • w sali do zabiegów laparoskopowych zamontowano elektrycznie sterowane rolety wewnętrzne, szczelnie zamykające okna, co poprawiło podgląd na monitory,
  • w powyższej sali i we wszystkich salach operacyjnych wymieniono lampy, a w sali do zabiegów laparoskopowych dodatkowo zastosowano lampę ze specjalnym oświetleniem, włączanym w trakcie zabiegu laparoskopowego; wszystkie lampy mają regulację barwy i natężenia oświetlenia; poprzednio korzystano z lamp halogenowych, sprawiających problemy, a nawet potrzebę przerwania zabiegu, w przypadku zaniku napięcia i nagrzania; nowoczesne lampy, z czaszą dodatkową, mogą punktowo doświetlać miejsce wykonywanego zabiegu,
  • całkowicie zmieniono system zamykania drzwi, w blokach operacyjnych zamontowano automatyczne drzwi otwierające się za pomocą fotokomórki lub czujnika ruchu,
  • wszystkie sale zostały wyposażone w meble ze stali nierdzewnej, przystosowane do funkcji każdej z sal, z miejscem na przechowywanie materiałów opatrunkowych, zabiegowych i leczniczych; w części socjalnej zamontowano meble standardowe, z wyższą jakością blatów na szafkach.

Należy dodać, że na wcześniejszym etapie zmodernizowano 3 sale porodowe.

Całkowity koszt prac remontowych i modernizacyjnych bloku operacyjnego Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa zamknął się w kwocie 1,1 mln zł.

Wykonane prace inwestycyjne poprawiły standard sal bloku operacyjnego, ich estetykę i funkcjonalność, a także skuteczność działania zabiegów antyseptycznych. Personel medyczny uzyskał lepsze warunki pracy. Zakończył się kolejny etap modernizacji oddziałów naszego Szpitala !

Galeria Zdjęć