Opublikowano dnia: 2018-12-27 - Kategoria: Przetargi 2018


Termin składania ofert do dnia: 09.01.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.01.2019r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia: 11.01.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11.01.2019r o godz. 11:00


Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 27.12.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodano w dniu: 27.12.2018r

3. Zmiana ogłoszenia BZP dodana w dniu 07.01.2019r

4. Pytania i odpowiedzi wraz z inf. dot. zmiany  terminu składania i otwarcia ofert dodana w dniu 07.01.2019r

5. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu 11.01.2019r

6. Powiadomienie dodano w dniu 23.01.2019r