Opublikowano dnia: 2022-05-17 - Kategoria: Aktualności

Koło naukowe to organizacja, którą tworzą aktywni studenci, zainteresowani swoim rozwojem naukowym. W ostatnim czasie koło naukowe studentów medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało przy Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii naszego Szpitala. O informację na temat celów i form działalności koła poprosiłam Panią Wiktorię Niegowską – jego Przewodniczącą.


Czym zajmuje się koło naukowe utworzone przez Państwa?

Studenckie Koło Naukowe (SKN) Gerontokardiologii zrzesza studentów, którzy interesują się geriatrią, chorobami wewnętrznymi oraz kardiologią. Główne cele SKN to poszerzanie wiedzy z tych dziedzin poprzez spotkania koła, podczas których zajmujemy się określonym zagadnieniem, przedstawiamy je i dyskutujemy. Geriatria jest w dalszym ciągu mało popularną dziedziną i poprzez działalność koła więcej osób jest w stanie zapoznać się z tą nietypową specjalizacją. W skład profilu Oddziału wchodzą również mniej nietypowe specjalizacje jak choroby wewnętrzne i kardiologia. Wiedzy z tych dziedzin również nie zabraknie dla zainteresowanych. Ponadto zajmujemy się rozwijaniem swoich umiejętności związanych z pisaniem prac naukowych, a także umiejętności praktycznych poprzez uczestniczenie w dyżurach doświadczonych lekarzy pracujących w Oddziale. Korzystając ze sposobności, chciałabym podziękować p. prof. Piotrowi Jankowskiemu, Kierownikowi Oddziału, za umożliwienie założenia studenckiego koła naukowego oraz wsparcie merytoryczne, a także całemu zespołowi za bardzo ciepłe przyjęcie i chęć przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia.

Na czym polega praca w kole naukowym, jakie są jej formy?

Istnieje wiele możliwości zaangażowania się w działalność koła naukowego. Cyklicznie organizowane są spotkania koła, na których przedstawiane są interesujące zagadnienie z danej dziedziny. W czasie spotkania każda osoba może zaprezentować wybrany temat. Jest to świetna możliwość na poszerzenie swojej wiedzy zarówno dla osoby prezentującej, jak i dla osób uczestniczących w spotkaniu. Ponadto Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii umożliwia nam branie udziału w dyżurach. Lekarze pracujący w Oddziale z dużą otwartością przywitali nasze koło i bardzo chętnie dzielą się z nami swoją ogromną wiedzą. Pozwala to nam na zdobywanie praktycznych umiejętności, uczenie się od lekarzy i zaznajomienie się z pracą w szpitalu. Jeszcze innym sposobem na zaangażowanie się w działalność koła jest pisanie prac naukowych oraz prowadzenie badań. Profesor Piotr Jankowski, Opiekun SKN, jest otwarty na nasze propozycje zaangażowania się w działalność naukową i bardzo wspiera rozwój naukowy koła i jego członków. Ponadto, w organizacji wszystkich tych aktywności będą nam pomagać doktor Ada Sawicka oraz doktor Barbara Jerszow z Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, którym także bardzo dziękuję.

Dlaczego taka forma pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności jest tak dla Państwa interesująca?

Ostatnie lata związane z pandemią nie dawały nam dużych możliwości na zdobycie umiejętności praktycznych i kontakt z pacjentem. Poprzez uczestniczenie w działalności SKN możemy uczyć się od doświadczonych lekarzy zagadnień, które rzeczywiście przydadzą nam się w przyszłej pracy zawodowej, a nie są tylko suchymi faktami z podręcznika. Angażując się w działalność SKN o określonym profilu, możemy też pogłębiać wiedzę z dziedzin, które faktycznie nas interesują i z którymi wiążemy naszą przyszłość.

Czy wiedza i doświadczenia uzyskane w tut. Oddziale Klinicznym będą miały wpływ na przyszły wybór specjalizacji Pani i Kolegów?

Zdecydowanie tak. W moim przypadku, geriatria już od dłuższego czasu jest specjalizacją, o której myślę w kontekście mojej ścieżki zawodowej. Jednak ze względu na małą popularność tej specjalizacji, do tej pory nie było możliwości dodatkowego zaangażowania się w aktywności z nią związane. Dlatego też zaproponowałam założenie SKN Gerontokardiologii. Dzięki temu więcej studentów z podobnymi zainteresowaniami jest w stanie poszerzać swoją wiedzę i zaznajamiać się z tą specjalizacją. Mam również nadzieję, że poprzez kontakt z pacjentami zdobędziemy odpowiednie kompetencje, aby z empatią i zrozumieniem przyjmować naszych przyszłych pacjentów. Ponadto, w związku ze spotkaniami koła, staramy się promować SKN wśród społeczności WUMowskiej. Dzięki temu więcej osób może dowiedzieć się o tej specjalizacji, włączyć się w aktywność koła i odkryć, jak interesującą dziedziną medycyny jest geriatria.

Dziękuję za rozmowę. Gratulujemy Państwu tej ważnej inicjatywy.