Opublikowano dnia: 2018-09-13 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.09.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodane w dniu 13.09.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodane w dniu 13.09.2018r

3. Pytania i odpowiedzi dodane w dniu: 17.09.2018r

4. Pytania i odpowiedzi dodane w dniu: 18.09.2018r

5. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu: 26.09.2018r

6. Powiadomienie dodano dnia 03.10.2018r.