Opublikowano dnia: 2018-10-23 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 05.11.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.11.2018r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodane w dniu 23.10.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodane w dniu 23.10.2018r

3. Pytania i odpowiedzi dodane w dniu 26.10.2018r

4. Pytania i odpowiedzi dodane w dniu 30.10.2018r

5. Informacja z otwarcia ofert dodana w dniu 05.11.2018r

6. Powiadomienie dodane w dniu 13.11.2018r