Opublikowano dnia: 2018-12-07 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 19.12.2018r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.12.2018r o godz. 11:00

Aktualny termin składania ofert do dnia 04.01.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.01.2019r o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu 07.12.2018r

2. Ogłoszenie BZP dodano w dniu 07.12.2018r

3. Wizja Lokalna - informacja o wizji dodano w dniu 14.12.2018r

4. Pytania i odpowiedzi wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert - dodano w dniu 14.12.2018r

5. Zmiana ogłoszenia BZP - dodano w dniu 14.12.2018r