Opublikowano dnia: 2020-01-13 - Kategoria: Aktualności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

kierownika techników RTG w Zakładzie Rentgenodiagnostyki

Wykształcenie: technik elektroradiologii

Wymagania:

  1. kierowanie i organizowanie pracy zespołu techników rentgenodiagnostyki;

  2. prowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań dla pacjentów szpitala;

  3. samodzielne wykonywanie badań;

  4. umiejętność pracy w zespole;

  5. posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (w skrócie SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP) z siedzibą w Warszawie (00-416) przy ulicy Czernikowskiej 231, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000007616, NIP: 526-000-68-58, REGON: 000290883.

  1. Dane osobowy będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy lub Ustawy o działalności leczniczej. W przypadku zawarcia przez Kandydata danych wykraczających poza zakres wskazany w ogłoszeniu i podstawach prawnych, przekazując je Administratorowi Kandydat udziela także zgody na ich przetwarzanie poprzez wyraźne działanie potwierdzające.

  2. Jeżeli Kandydat wyrazi dobrowolną zgodę na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacji jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane przez okres roku. W tym celu konieczne jest zamieszczenie w CV oświadczenie, np. w formie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  3. Jeżeli Kandydat uważa, że niezbędnym jest zawarcie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnej kategorii, koniecznym jest zawarcie w CV oświadczenia np. w formie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego moich danych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach aplikacyjnych”.

  4. Zgody mogą być cofnięte w każdym momencie, bez podania przyczyn, co nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonywanego przed ich cofnięciem.

  5. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.Szczegółowe informacje na temat przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się

Klauzula rekrutacyjna.pdf