Opublikowano dnia: 2018-12-19 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Położnych, Pielęgniarek chętnych do pracy w Oddziale Neonatologii.

Poszukujemy chętnych,kreatywnych osób posiadających doświadczenie w pracy z noworodkiem, wcześniakiem lub chcących specjalizować się w tej dziedzinie.

Wymagania: dyplom zawodowy, prawo wykonywania zawodu, preferowane osoby posiadające ukończone kursy specjalistyczne ( EKG, RKO ).

Forma zatrudnienia : umowa o pracę, umowa zlecenie w wymiarze

od 0,5 do 1.00 etatu.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Dyrektora ds.pielęgniarek,położnych Anna Chruścikowska tel. 22 5841281

achruscikowska@szpital-orlowskiego.pl

Budynek administracji pokój nr 100


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.Położna, Pielęgniarka chętna do pracy w Oddziale Neonatologii