Opublikowano dnia: 2019-08-14 - Kategoria: Praca

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko


Pracownik Działu Analiz Ekonomicznych / Dokumentacji Medycznej


Wymagane wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania:

 - minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe;

 - posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 - znajomość obowiązujących przepisów m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i
   wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 - dobra znajomość pakietu MS Office;
 - umiejętność analitycznego myślenia;
 - umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej;


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:

analizy@szpital–orlowskiego.pl

Pracownik Działu Analiz Ekonomicznych