Opublikowano dnia: 2019-01-15 - Kategoria: Przetargi 2018

Termin składania ofert do dnia: 24.01.2019r do godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.01.2019r o godz.11:00

Pliki do pobrania:

1. SIWZ wraz z załącznikami dodano w dniu: 15.01.2019r

2. Ogłoszenie BZP dodano w dniu: 15.01.2019r