Opublikowano dnia: 2019-05-10 - Kategoria: Aktualności


12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej to szczególna okazja złożenia całemu gronu Pielęgniarek i Położnych pracujących w naszym Szpitalu podziękowań za codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę, profesjonalizm i troskę o pacjenta. Życzymy zdrowia, sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu, realizacji zamierzeń osobistych, a także wdzięczności pacjentów za opiekę i wsparcie w procesie leczenia.

 

Dzisiejsze święto ma długoletnią tradycję. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Jest obchodzone rokrocznie 12 maja w dniu urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Jako jeden z najbardziej zaufanych i szanowanych zawodów związanych ze zdrowiem, pielęgniarstwo odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów zdrowotnych, z którymi boryka się ludność całego świata.

 

Hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia, jest „Zdrowie dla wszystkich” - dostępne dla każdego, w każdym kraju. Zdrowie w tym kontekście oznacza nie tylko dostępność usług zdrowotnych, ale także pełny stan zdrowia fizycznego i psychicznego, umożliwiający realizację zamierzeń życiowych. Zdaniem dyrektor generalnej Międzynarodowej Rady Pielęgniarek p. Anette Kennedy, pielęgniarstwo „to największy zawód medyczny na całym świecie, pracujący we wszystkich dziedzinach, w których świadczona jest opieka zdrowotna. Ma ono ogromny potencjał i wartość, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystane do osiągnięcia wizji zdrowia dla wszystkich. „Zdrowie dla wszystkich” nie powinno być jedynie tylko wizją, ale rzeczywistością. Jednak połowa ludności świata nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Rada opowiada się za zdrowiem, jako prawem każdego człowieka, podstawą sprawiedliwości społecznej i motorem wzrostu gospodarczego. Potrzebujemy inwestycji w pielęgniarki, które mają kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia tego”.

 

Pielęgniarki i położne wykonują szczególny zawód zaufania publicznego. Stawia on przed pielęgniarstwem, w czasach szybkiego rozwoju nauki i technologii, wysokie wymagania nie tylko w zakresie kwalifikacji i umiejętności, ale również określonych predyspozycji związanych z zawodem. To osoby oddane chorym, wspierające lekarzy i pacjentów, pomagające matkom w pierwszych chwilach ich macierzyństwa, ale też otwarte na nowatorskie działania na rzecz poprawy opieki nad pacjentem. Wiele inicjatyw podjętych przez środowisko pielęgniarek i położnych miało znaczący wpływ na poprawę zdrowia pacjentów, społeczeństw i organizację systemów ochrony zdrowia.

 

Znane są powszechnie problemy współczesnego pielęgniarstwa – głównie niedobór kadry, czyli zbyt małą liczbę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia., ale także zbyt niskie płace, najczęstszy powód, że część absolwentek wydziałów pielęgniarstwa nie podejmuje pracy w zawodzie, a część z nich emigruje. Dzieje się to szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa, a więc zwiększonego zapotrzebowania na różne formy opieki nad osobami starszymi. Co pocieszające, w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie tym kierunkiem studiów, jak również liczba uczelni zainteresowanych kształceniem pielęgniarek i położnych. Procentuje więc wysiłek włożony w promocję zawodu. Wzrasta też liczba osób ubiegających się o prawo wykonywania zawodu. Jeszcze raz – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej!