Opublikowano dnia: 2019-10-01 - Kategoria: Aktualności

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231 w Warszawie
poszukuje

Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych

Wykształcenie:

medyczne w zawodzie lekarz zgodnie z kwalifikacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Wymagania:

  1. prawo wykonywania zawodu lekarza;

  2. posiada tytuł specjalisty lub uzyskał specjalizację I° z zakresu

a) epidemiologii lub higieny i epidemiologii;

b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska;

c) choroby zakaźne;

d) organizacja ochrony zdrowia;

e) zdrowie publiczne

lub

f) rozpoczął specjalizację w jednych z wyżej wymienionych dziedzin lub posiada inną specjalizację oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

  1. doświadczenie w pracy w Zespole kontroli zakażeń szpitalnych;

  2. posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych Osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres:

achruscikowska@szpital–orlowskiego.pl

Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych